Sensoryczne warsztaty świąteczne Jeżyków i Zajączków

1 grudnia dzieci młodsze wzięły udział w zajęciach terapeutyczno-sensorycznych z użyciem masy plastycznej – slime. Warsztaty prowadzone przez panią Joannę Pik finansowane były przez Gminę Wilkowice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  Dzieci miały bardzo dużo frajdy podczas tworzenia własnej masy plastycznej oraz zabawy z nią na różne sposoby. Przy okazji, ćwiczyły sprawność małych rączek. Nie zabrakło także świątecznych akcentów. Dziękujemy Gminie Wilkowice za możliwość udziału w tych rozwijających zajęciach. To ważne, by rozbudzać w dzieciach różne zainteresowania, kreować wiarę we własne możliwości, pewność siebie oraz stwarzać różnorodne opcje spędzania wolnego czasu. Jest to istotny czynnik profilaktyki, kształtującej postawy, które zapobiegają wchodzeniu w zachowania ryzykowne.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/1PwB03GWAkmQDcRdM7pVjq66ElYRZPtXJ?usp=sharing

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status