Sensoryczne warsztaty świąteczne Jeżyków i Zajączków

1 grudnia dzieci młodsze wzięły udział w zajęciach terapeutyczno-sensorycznych z użyciem masy plastycznej – slime. Warsztaty prowadzone przez panią Joannę Pik finansowane były przez Gminę Wilkowice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  Dzieci miały bardzo dużo frajdy podczas tworzenia własnej masy plastycznej oraz zabawy z nią na różne sposoby. Przy okazji, ćwiczyły sprawność małych rączek. Nie zabrakło także świątecznych akcentów. Dziękujemy Gminie Wilkowice za możliwość udziału w tych rozwijających zajęciach. To ważne, by rozbudzać w dzieciach różne zainteresowania, kreować wiarę we własne możliwości, pewność siebie oraz stwarzać różnorodne opcje spędzania wolnego czasu. Jest to istotny czynnik profilaktyki, kształtującej postawy, które zapobiegają wchodzeniu w zachowania ryzykowne.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/1PwB03GWAkmQDcRdM7pVjq66ElYRZPtXJ?usp=sharing

Back To Top