Grono Pedagogiczne i Personel Przedszkola

Dyrektor Zespołu: mgr Jakub Klimczyński, psycholog

Wicedyrektor Zespołu: mgr Michalina Matlak, kieruje bieżącą działalnością Przedszkola 

Grono Pedagogiczne Przedszkola:
mgr Aleksandra Górny – wychowawca, lider Zespołu d.s. zapewnienia jakości pracy przedszkola
mgr Paulina Kania – wychowawca, lider Zespołu d.s. profilaktyki, wychowania, spraw socjalnych, kształcenia specjalnego 
mgr Natalia Kowalkowska – wychowawca, 
mgr Michalina Matlak – wychowawca, lider Zespołu d.s. promocji przedszkola
mgr Marta Noga – wychowawca, lider Zespołu d.s. bezpieczeństwa
mgr Aleksandra Sikora – wychowawca
mgr Anna Tórz – wychowawca, lider Zespołu d.s. nowelizacji dokumentów
mgr Monika Nocoń – nauczyciel języka angielskiego w grupie Lisków i Sówek
mgr Marta Hankus – nauczyciel języka angielskiego w grupie Jeżyków i Zajączków
mgr Grażyna Kubica – katecheta 

Psycholog: mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny

Terapeuci pedagogiczni: mgr Anna Tórz, mgr Paulina Kania 

Terapeuta integracji sensorycznej: mgr Marta Noga

Logopeda: mgr Krystyna Laszczak                                                                                                

Pedagog specjalny: mgr Paulina Kania

Personel Przedszkola:
Katarzyna Pobożny – sekretarz Zespołu
mgr Monika Sadowska – intendent i sekretarz Przedszkola
Aleksandra Wirska – starszy kucharz 
Magdalena Kowalewska- pomoc kuchenna 
Bogdan Damek – konserwator 
Barbara Laszczak – starsza woźna
Anna Pilarz – starsza woźna
Małgorzata Pomper – starsza woźna
Małgorzata Bieniek – starsza woźna

Back To Top