Ramowy rozkład dnia – przedszkole

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu Publicznym w Mesznej obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia :

JEŻYKI

6:30 – 7:30 – W tych godzinach dzieci przebywają w grupie Zajączków. W razie chwilowego braku woźnej oddziałowej w szatni, prosimy dzwonić na domofon Zajączków. 
7:30 – 8:45 – Przejście do swojej sali. Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę), praca indywidualna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę. Zabawy ruchowe.
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:00 – 9:30 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:30 – 10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub w małych zespołach, 2 x w tygodniu zajęcia j. angielskiego.
10:00 – 11:30 – Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu.
(np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:30 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 14:00 – Leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:30 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:30 – 16:30 – Zabawa ruchowa ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.

ZAJĄCZKI

6:30 – 8:45 – Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę), praca indywidualna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę. Zabawy ruchowe.
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:00 – 9:30 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:30 – 10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub w małych zespołach, 2 x w tygodniu zajęcia j. angielskiego.
10:00 – 11:30 – Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu.
(np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:30 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 14:00 – Leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:30 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:30 – 15:30 – Zabawy ruchowe ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
15:30 – 16:30 – Przejście do grupy Jeżyków.

LISKI

6:30 – 7:30 – W tych godzinach dzieci przebywają w grupie Zajączków. W razie chwilowego braku woźnej oddziałowej w szatni, prosimy dzwonić na domofon Zajączków. 
7:30 – 8:00 – Przejście do swojej sali. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.
8:00 – 8:10 –Zabawa integrująca grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:10 – 8:30 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe z całą grupą lub w zespołach (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową, grafomotorykę).
8:30 – 8:45 – Ćwiczenia poranne
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych. Czynności opiekuńcze i organizacyjne.
9:00 – 9:30 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.
9:30 – 11:50 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, 2 x w tygodniu j. angielski oraz religia. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).
11:50 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 – 12:25 – Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych
i kulturalnych.
12:25 – 14:00 – Poobiedni odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.
13:50 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych
14:00 – 14:15 – Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
14:15 – 15:30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne, prace porządkowe.
15:30 – 16:00 – Przejście do grupy Sówek. 
16:00 – 16:30 – Przejście do grupy Jeżyków.

SÓWKI

6:30 – 7:00 – W tych godzinach dzieci przebywają w grupie Zajączków. W razie chwilowego braku woźnej oddziałowej w szatni, prosimy dzwonić na domofon Zajączków.
7:00 – 8:00 – Schodzenie się pozostałych dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.
8:00 – 8:10 – Zabawa integrująca grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:10 – 8:20 – Ćwiczenia poranne.
8:20 – 8:45 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z całą grupą lub w zespołach (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową) lub 1 raz w tygodniu język angielski lub religia.
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych.
9:00 – 9:30 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.
9:30 – 11:50 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, 2 x w tygodniu religia i j. angielski. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).
11:50 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 – 12:20 – Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych
i kulturalnych.
12:20 – 13:00 – Poobiedni odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.
13:00 – 13:10 – Zabawa ruchowa lub ze śpiewem.
13:10 – 13:50 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:50 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.
14:00 – 14:15 – Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
14:15 – 16:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne, prace porządkowe. 
16:00 – 16:30 – Przejście do grupy Jeżyków.

Back To Top