Ramowy rozkład dnia – przedszkole

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu Publicznym w Mesznej obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia :

JEŻYKI

6:30 – 7:30 – W tych godzinach dzieci przebywają w grupie Zajączków. W razie chwilowego braku woźnej oddziałowej w szatni, prosimy dzwonić na domofon Zajączków. 
7:30 – 8:45 – Przejście do swojej sali. Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę), praca indywidualna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę. Zabawy ruchowe.
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:00 – 9:30 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:30 – 10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub w małych zespołach, 2 x w tygodniu zajęcia j. angielskiego.
10:00 – 11:30 – Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu.
(np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:30 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 14:00 – Leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:30 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:30 – 16:30 – Zabawa ruchowa ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.

ZAJĄCZKI

6:30 – 8:45 – Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę), praca indywidualna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę. Zabawy ruchowe.
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:00 – 9:30 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:30 – 10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub w małych zespołach, 2 x w tygodniu zajęcia j. angielskiego.
10:00 – 11:30 – Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu.
(np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:30 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 14:00 – Leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:30 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:30 – 15:30 – Zabawy ruchowe ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
15:30 – 16:30 – Przejście do grupy Jeżyków.

LISKI

6:30 – 7:30 – W tych godzinach dzieci przebywają w grupie Zajączków. W razie chwilowego braku woźnej oddziałowej w szatni, prosimy dzwonić na domofon Zajączków. 
7:30 – 8:00 – Przejście do swojej sali. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.
8:00 – 8:10 –Zabawa integrująca grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:10 – 8:30 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe z całą grupą lub w zespołach (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową, grafomotorykę).
8:30 – 8:45 – Ćwiczenia poranne
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych. Czynności opiekuńcze i organizacyjne.
9:00 – 9:30 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.
9:30 – 11:50 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, 2 x w tygodniu j. angielski oraz religia. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).
11:50 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 – 12:25 – Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych
i kulturalnych.
12:25 – 14:00 – Poobiedni odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.
13:50 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych
14:00 – 14:15 – Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
14:15 – 15:30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne, prace porządkowe.
15:30 – 16:00 – Przejście do grupy Sówek. 
16:00 – 16:30 – Przejście do grupy Jeżyków.

SÓWKI

6:30 – 7:00 – W tych godzinach dzieci przebywają w grupie Zajączków. W razie chwilowego braku woźnej oddziałowej w szatni, prosimy dzwonić na domofon Zajączków.
7:00 – 8:00 – Schodzenie się pozostałych dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.
8:00 – 8:10 – Zabawa integrująca grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:10 – 8:20 – Ćwiczenia poranne.
8:20 – 8:45 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z całą grupą lub w zespołach (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową) lub 1 raz w tygodniu język angielski lub religia.
8:45 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych.
9:00 – 9:30 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.
9:30 – 11:50 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, 2 x w tygodniu religia i j. angielski. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).
11:50 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 – 12:20 – Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych
i kulturalnych.
12:20 – 13:00 – Poobiedni odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.
13:00 – 13:10 – Zabawa ruchowa lub ze śpiewem.
13:10 – 13:50 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:50 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.
14:00 – 14:15 – Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
14:15 – 16:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne, prace porządkowe. 
16:00 – 16:30 – Przejście do grupy Jeżyków.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status