Nowe wydarzenia

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM BŁ JANA PAWŁA II w ZESPOLE  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
program na rok szkolny 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 

 

Zajęcia Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole” w roku szkolnym 2023/2024.

    W roku szkolnym 2023/2024 do projektu „Edukacja przez szachy w szkole” dołączyły klasy drugie. Najmłodsi początkujący szachiści realizują zadania w zakresie poznawania poszczególnych bierek ich rozpoznawania i sposobu poruszania się po szachownicy. Podczas zajęć w I semestrze wprowadzono metodę nauki poprzez zabawę i ruch realizując podany temat na dywanie szachowym.

Uczniowie podczas zajęć rozwiązują również diagramy szachowe na szachownicy magnetycznej oraz utrwalają wiadomości recytując poznane wiersze poszczególnych bierek szachowych. Dzieci potrafią prawidłowo ustawiać bierki w pozycji wyjściowej, poznali pojęcia „promocja pionka”, „bicie w przelocie”, „szach”, „pat”. Rozpoznają centrum i potrafią opanować je pionami – harmonijnie wprowadzać lekkie figury. Już na tym etapie zauważają, kiedy bierki są atakowane i jak je obronić – przeciwdziałać stratom.

W roku szkolnym 2023/2024 projekt kontynuują klasy trzecie. Uczniowie w drugim roku projektu realizują tematy matowania. Uczą się rozwiązywać zadania szachowe z wykorzystaniem podstawowych kombinacji (związanie, widełki, atak z odsłony), aby motywy te wykorzystać w partii. Przedstawiają swoje autorskie strategie w partiach, potrafią rozwiązywać zadania szachowe z wykorzystaniem poznanych kombinacji taktycznych.

Poniżej relacja foto z zajęć klasy IIa, IIb, IIIa i IIIb.

Prowadzące zajęcia: Beata Jakubiec Krystyna Laszczak

 


W roku szkolnym 2022/23 oraz 2023/24 klasy drugie biorą udział w programie „Edukacja przez szachy w szkole”. Są  na etapie poznawania podstawowych zagadnień. Uczą się poprzez ćwiczenia diagramowe, zabawy ruchowe oraz ćwiczenia tematyczne z wykorzystaniem szachownic.

Klasa trzecia w tym roku szkolnym kontynuuje dwuletni program są na etapie rozgrywania partii szachowych.

ZAJĘCIA SZACHOWE W NASZEJ SZKOLE CIESZĄ SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD UCZNIÓW.

Prowadząca zajęcia Beata Jakubiec

 

Rok szkolny 2022/2023

W zajęciach biorą udział klasy drugie i trzecia

 

 


Back To Top