Udział Lisków w akcji #zawszerazemnigdyosobno

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami,  przedszkolaki z grupy III wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej #zawszerazemnigdyosobno. Celem akcji było rozwijanie empatii i kształtowanie tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami, uwrażliwienie na ich potrzeby, a także rozwijanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Liski w czasie zajęć poznały różne rodzaje niepełnosprawności, dowiedziały się z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidome, niesłyszące lub niepełnosprawne ruchowo. Przedszkolaki otrzymały także szansę na doświadczenie odbierania świata bez użycia wzroku, słuchu lub z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie grupowej pracy plastycznej „Serce na dłoni”.

Back To Top