Udział Lisków w akcji #zawszerazemnigdyosobno

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami,  przedszkolaki z grupy III wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej #zawszerazemnigdyosobno. Celem akcji było rozwijanie empatii i kształtowanie tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami, uwrażliwienie na ich potrzeby, a także rozwijanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Liski w czasie zajęć poznały różne rodzaje niepełnosprawności, dowiedziały się z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidome, niesłyszące lub niepełnosprawne ruchowo. Przedszkolaki otrzymały także szansę na doświadczenie odbierania świata bez użycia wzroku, słuchu lub z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie grupowej pracy plastycznej „Serce na dłoni”.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status