Psycholog

 

             W naszej szkole dbamy nie tylko o rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów, ale także o ich zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie. W związku z tym można skorzystać z pomocy psychologa szkolnego. Jest to osoba, która zawsze chętnie pomaga uczniom w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, problemami emocjonalnymi i innymi trudnościami, które mogą wpływać na ich samopoczucie i naukę. Jego praca ma na celu stwarzanie w szkole pozytywnej atmosfery pomiędzy uczniami oraz nauczycielami, a także budowanie poprawnych relacji. Można udać się do niego, kiedy ma się gorszy dzień, jest się pełnym negatywnych emocji lub ma się jakiś problem, z którym ciężko sobie poradzić samemu. Można też podzielić się radością lub sukcesem! Rozmowa z psychologiem jest objęta tajemnicą, więc można porozmawiać z nim w zaufaniu. Nie przekazuje nikomu dalej uzyskanych w trakcie konsultacji informacji (wyjątek stanowią sytuacje bezpośrednio zagrażające zdrowiu oraz bezpieczeństwu ucznia).

Psycholog nie ocenia. Rozmawiając z uczniem o problemie, pomaga mu znaleźć rozwiązanie sytuacji, z którą się zgłosił. Uczniowie mogą porozmawiać z nim, kiedy czują taką potrzebę. Przykładowe sytuacje:

· chęć rozwijania talentów, diagnoza mocnych stron,

· trudności w nauce, stres związany z chodzeniem do szkoły;

· problemy w kontaktach z rówieśnikami, sytuacje konfliktowe;

· poczucie bycia wykluczonym z grupy rówieśniczej;

· odczucie bycia niesprawiedliwie bądź niepoprawnie traktowanym przez nauczyciela;

· trudności w relacjach z rodzicami bądź innymi bliskimi osobami;

· brak poczucia bezpieczeństwa spowodowany sytuacją domową lub szkolną;

· doświadczanie przemocy;

· poczucie smutku, osamotnienia, obniżenie nastroju;

· różne inne sytuacje, w których uczniowie potrzebują wsparcia i pomocy.

Psycholog szkolny pomaga także nauczycielom – przykładowo w zrozumieniu trudnych sytuacji, z którymi zmagają się niektórzy uczniowie. Jest także mediatorem pomiędzy uczniem i nauczycielem, wspomaga w nowych formach pracy (mających swoje źródło w psychologii), konsultuje trudności uczniów i wypracowuje odpowiednie rozwiązania dla danej sytuacji.

Psycholog współpracuje także z pozostałymi specjalistami (logopedą, nauczycielami wspomagającymi, pedagogiem) opracowując wspólnie programy, plany i strategie wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Psycholog wspiera również rodziców/opiekunów. Nakreśla funkcje wychowawcze, pomaga w zrozumieniu świata dziecka i nastolatka.

Zapraszamy:

psycholog mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny

poniedziałki 11:30 – 13:30

psycholog mgr Jakub Klimczyński

piątki 10:00 – 14:00

Back To Top