Psycholog

             W naszej szkole dbamy nie tylko o rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów, ale także o ich zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie. W związku z tym można skorzystać z pomocy psychologa szkolnego. Jest to osoba, która zawsze chętnie pomaga uczniom w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, problemami emocjonalnymi i innymi trudnościami, które mogą wpływać na ich samopoczucie i naukę. Jego praca ma na celu stwarzanie w szkole pozytywnej atmosfery pomiędzy uczniami oraz nauczycielami, a także budowanie poprawnych relacji. Można udać się do niego, kiedy ma się gorszy dzień, jest się pełnym negatywnych emocji lub ma się jakiś problem, z którym ciężko sobie poradzić samemu. Można też podzielić się radością lub sukcesem! Rozmowa z psychologiem jest objęta tajemnicą, więc można porozmawiać z nim w zaufaniu. Nie przekazuje nikomu dalej uzyskanych w trakcie konsultacji informacji (wyjątek stanowią sytuacje bezpośrednio zagrażające zdrowiu oraz bezpieczeństwu ucznia).

Psycholog nie ocenia. Rozmawiając z uczniem o problemie, pomaga mu znaleźć rozwiązanie sytuacji, z którą się zgłosił. Uczniowie mogą porozmawiać z nim, kiedy czują taką potrzebę. Przykładowe sytuacje:

· chęć rozwijania talentów, diagnoza mocnych stron,

· trudności w nauce, stres związany z chodzeniem do szkoły;

· problemy w kontaktach z rówieśnikami, sytuacje konfliktowe;

· poczucie bycia wykluczonym z grupy rówieśniczej;

· odczucie bycia niesprawiedliwie bądź niepoprawnie traktowanym przez nauczyciela;

· trudności w relacjach z rodzicami bądź innymi bliskimi osobami;

· brak poczucia bezpieczeństwa spowodowany sytuacją domową lub szkolną;

· doświadczanie przemocy;

· poczucie smutku, osamotnienia, obniżenie nastroju;

· różne inne sytuacje, w których uczniowie potrzebują wsparcia i pomocy.

Psycholog szkolny pomaga także nauczycielom – przykładowo w zrozumieniu trudnych sytuacji, z którymi zmagają się niektórzy uczniowie. Jest także mediatorem pomiędzy uczniem i nauczycielem, wspomaga w nowych formach pracy (mających swoje źródło w psychologii), konsultuje trudności uczniów i wypracowuje odpowiednie rozwiązania dla danej sytuacji.

Psycholog współpracuje także z pozostałymi specjalistami (logopedą, nauczycielami wspomagającymi, pedagogiem) opracowując wspólnie programy, plany i strategie wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Psycholog wspiera również rodziców/opiekunów. Nakreśla funkcje wychowawcze, pomaga w zrozumieniu świata dziecka i nastolatka.

Zapraszamy:

psycholog mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny

poniedziałki 09:00 – 10:00, 11:30 – 15:30

środy 11:30 – 14:30

psycholog mgr Jakub Klimczyński

piątki 10:00 – 14:00

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status