LEGO Education – przedszkole

W wieku przedszkolnym rozwija się umysł dzieci, ich umiejętności i zainteresowania. Na tym etapie nauka odbywa się głównie poprzez zabawę. Zabawa bowiem odgrywa szczególną rolę we wczesnej edukacji dziecka, rozumianej jako proces budowania fundamentu całego jego życia i doskonalenia osobowego. Jest podstawową formą aktywności dziecka i poznawania rzeczywistości, wpływa na rozwój procesów poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych. Kształtuje osobowość dziecka, budzi i rozwija jego stosunek do coraz szerszego otoczenia społecznego, przyczynia się również do rozwoju sprawności fizycznej.

By rozwój umysłowy przebiegał poprawnie, istotne są odpowiednio dobrane narzędzia i metody. Dzieci powinny być angażowane w różnorodny sposób, z możliwością wykorzystywania przy tym swojego ciała i zmysłów. Rozbudzając ciekawość atrakcyjnymi zadaniami , proces uczenia staje się skuteczniejszy. Od wielu lat w zabawie towarzyszą dzieciom klocki. W edukacji mogą stać się doskonałym narzędziem do nabywania nowych kompetencji. Dzięki nim rozwijamy zdolności do polisensorycznego poznania, kształcimy zmysły, wzbogacamy wiedzę na temat świata materialnego i personalnego, wypróbowujemy nowe zachowania i czynności.

Ponieważ przedszkole przygotowuje dzieci zarówno do dalszej edukacji w szkole, jak i do funkcjonowania w świecie, budowanie kompetencji społecznych jest jednym z najważniejszych elementów składających się na rozwój dziecka. To czego przedszkolaki nauczą się teraz, będzie miało wpływ na resztę ich życia. Dzięki zestawom LEGO Education dzieci mogą współpracować, budując doświadczenia w oparciu o rozpoznawanie uczuć innych ludzi, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa oraz zdobywając wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo. Innowacja łącząca zabawę klockami  z kształtowaniem postaw i wartości u dzieci w wieku przedszkolnym powstała, by mogły one w pełni korzystać ze swojej zdolności spontanicznego przyswajania wiedzy, w szczególności dotyczącej wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych, kultury, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.

Cel ogólny innowacji: Wsparcie rozwoju dziecka w zakresie sprawności manualnej, umiejętności konstrukcyjnych oraz kształtowania postaw społecznych z wykorzystaniem LEGO Education

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań z zakresu konstruowania i rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie aktywności i zainteresowań u dzieci,
 • budowanie wiary we własne możliwości, podnoszenie samooceny dzieci,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • zaspakajanie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • nawiązywanie znaczących i trwałych przyjaźni i związków,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego planowania i organizowania zabawy,
 • rozwijanie postaw związanych z własną tożsamością oraz funkcjonowaniem w grupie społecznej,
 • nabywanie umiejętności przeżywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad,
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie nazywania wartości (np. odwaga, przyjaźń, miłość, koleżeństwo, bezpieczeństwo),
 • rozwijanie wartości społecznych, takich jak troska o innych, uczciwość, odpowiedzialność, zdolność do ustępstw.

Obszary tematyczne:

 1. Zapoznanie z klockami LEGO Education oraz zasadami ich użytkowania. Kodeks przedszkolaka
 2. Sklep z warzywami i owocami
 3. Moja ojczyzna– jesteśmy Polakami
 4. Warsztat św. Mikołaja
 5. Nasze ulubione baśnie
 6. Superbohaterowie są wśród nas
 7. W świecie zwierząt
 8. Posprzątajmy świat
 9. Serce dla mamy i taty
 10. Inni a jednak tacy sami

Grupa III zapoznała się już zasadami użytkowania klocków. Podczas pierwszych zajęć dzieci budowały sale przedszkolne oraz przykłady prawidłowego i nieakceptowalnego zachowania – kodeks przedszkolaka

 

W grupie III wprowadzono także Metodę 6 klocków

Grupa II realizując Kodeks Przedszkolaka budowała przedszkole dla Skrzata.

W październiku dzieci z gr II, w związku z tematyką kompleksową „Jesień w ogrodzie”, poznały drogę produktów – jesiennych darów – z gospodarstwa rolnego do sklepu.  W tym celu zostały wykorzystane klocki Lego-duplo: dzieci podzielone na grupy wybudowały gospodarstwo rolne, magazyny służące do przechowywania produktów rolnych oraz sklep. Istotą zabawy było nie tylko konstruowanie elementów zabudowy, ale przede wszystkim zrozumienie znaczenia pracy rolnika, konieczność zorganizowania transportu warzyw, owoców czy zboża, ich magazynowanie (przetwarzanie), a w końcowym efekcie sprzedaż w sklepie. Podczas zabawy dzieci zrozumiały społeczną użyteczność pracy w zawodzie rolnika czy sprzedawcy, tworzyły spontaniczne dialogi pomiędzy osobami pracującymi w danym miejscu a klientami, używały zwrotów grzecznościowych. Zajęcia z klockami były okazją do doskonalenia u dzieci kompetencji językowych, społecznych, sposobem na rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz kreatywności, a przede wszystkim doskonałą zabawą uczącą współpracy w zespole.

 

W grupie III podczas realizacji tematu kompleksowego „Co z czego otrzymujemy” hasłem przewodnim w pracy z klockami LEGO był sklep, Ten sam zestaw – StoryTales, to samo zadanie, cztery drużyny i cztery zupełnie inne koncepcje. Dzieciaki nie zapomniały nawet o miejscu, w którym nasi czworonożni przyjaciele mogą ugasić pragnienie podczas upalnych dni – sklep z prawdziwego zdarzenia. Na sklepowych półkach znalazły się produktu spożywcze. Sposób ich pozyskiwania został dokładnie omówiony przed przystąpieniem do budowania. Dzieci zastanawiały się także, jakie potrawy można z nich przygotować. Gdy sklepy zostały wybudowane i zatowarowane, można było przystąpić do zabawy, podczas której dzieci miały za zadane zwrócić szczególna uwagę na zwroty grzecznościowe oraz zasady dobrego zachowania, które są im doskonale znane (przynajmniej w teorii ;-)).

Na zajęcia popołudniowych w październiku,  mieliśmy okazję pobawić się naszym nowym nabytkiem – zestawem TECH MACHINES uwielbianym szczególnie przez chłopaków.

W październiku w obu grupach rozpoczęły swoją wędrówkę po domach zestawy 6-klocków Jest to pomysł angażujący w naszą innowację dzieci i rodziców w ich domach.

 

Ze względu na tymczasowe ograniczenia serwerowe strona nie jest na bieżąco uzupełniana.

Zajęcia listopadowe dostępne są pod linkiem:

Innowacja LEGO Education – listopad

W grudniu 2021 w gr II klocki LEGO-duplo zostały wykorzystane na zajęciach z całą grupą przy okazji tematów kompleksowych „Jak wyglądał świat przed milionami lat” oraz „Święta tuż, tuż..”. Na początku miesiąca dzieci podzielone na 3 lub 4 osobowe zespoły konstruowały dinozaury inspirując się ilustracjami prehistorycznych gadów, natomiast w okresie przedświątecznym, poznając tradycję ubierania choinek na świecie, budowały choinki. Zarówno jedne jak i drugie zajęcia były okazją do doskonalenia umiejętności współpracy podczas planowania i tworzenia budowli, kształtowały wyobraźnię przestrzenną, analizę wzrokową. Dzieci podczas pracy w sposób spontaniczny porozumiewały się ze sobą, dzieliły klockami, wspólnie dążyły do określonego celu. Na zajęciach związanych z choinkami wykorzystano po raz kolejny także klocki „LEGO -litery”, z których przedszkolaki układały imiona dla figurek lego, tym samym rozwijając umiejętność rozpoznawania liter i czytania.

 

Więcej zdjęć z zajęć dostępnych po linkiem

https://drive.google.com/drive/folders/1vJJp0vqWxO8_pI5ynSHaywUH6yz6BVF2?usp=sharing

 

W grupie III już od początku grudnia przygotowywaliśmy się do projektu, którego celem było nagranie krótkiej animacji poklatkowej o tematyce bożonarodzeniowej. Dzieciaki podzielone na dwa zespoły- chłopaki i dziewczyny – budowały szopkę według swojej wizji. Potem wspólnie całą grupą dyskutowaliśmy, jakie elementy nam się najbardziej podobają w obu szopkach, tak, aby stworzyć jedną do nagrania. Ostatecznie stwierdziliśmy, że jednak zdecydujemy się na zupełnie prostą szopkę, tak aby zmieściła nam się obok niej cała historia. Następnie wybieraliśmy postacie do szopki oglądając różnego rodzaju ilustracje, grafiki i kartki pocztowe. Musieliśmy trochę pozmieniać nasze przedszkolne figurki, aby pasowały do całej historii. Ostatnim elementem projektu było  zmontowanie filmiku, do obejrzenia którego zapraszamy pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1KpoWj2bFIlLHf-vVXP-92u40RkgOJJcz/view?usp=sharing

 

W styczniu grupa III przeniosła się wraz klockami LEGO do krainy baśni. Zadaniem dzieciaków było uwolnienie królewny zamkniętej w wieży. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz Metody 6 Klocków i zestawów z literami. Dzieciaki musiały zburzyć mur, zbudować most, pokonać smoka oraz złamać szyfry do magicznych drzwi.

W lutym dzieciaki z grupy II i III wspólnie konstruowały z LEGO Education podczas ferii. Tematem przewodnim byli superbohaterowie. Każde dziecko według własnego projektu realizowało swój pomysł na superbohatera. Pojawiły się znane dzieciom postacie z popularnych bajek ale również zupełnie unikalne osoby o wyjątkowych umiejętnościach, dzięki którym mogą pomagać innym ludziom lub ratować ich z opresji.

https://drive.google.com/drive/folders/17x7p1KF9fEeD8vAh8UCx8YCJQQ1jVUk4?usp=sharing

 

W marcu w gr II klocki lego Mój świat XL posłużyły dzieciom do stworzenia ilustracji do tematu „Las to dom zwierząt”. Dzieci pracowały w dwóch większych grupach i najpierw miały za zadanie zbudować las, w którym doszło do naruszenia bezpieczeństwa zwierząt, a następnie musiały opracować strategię pomocy mieszkańcom lasu. W zabawie dzieci wykorzystywały lego-figurki zwierząt leśnych niedźwiadków, sarenek, zajączków, wiewiórek i ptaszków oraz postaci strażaka, policjanta, staruszka i dzieci. Zadanie wymagało od przedszkolaków wspólnego planowania, porozumiewania się, doskonaliło wyobraźnię twórczą i zdolności językowe. W trakcie zajęć można było zauważyć, że z każdym nowym tematem realizowanym w ramach innowacji dzieci coraz lepiej radzą sobie z umiejętnością współpracy oraz potrafią wykorzystywać umiejętności zdobyte podczas wcześniejszych zabaw z klockami (w tym wypadku przydało się konstruowanie choinek przy okazji świąt Bożego Narodzenia). Lego Education to nie tylko zabawy konstrukcyjne, ale sposób na aktywne przyswajanie i utrwalanie przez dzieci nowych treści z zakresu podstawy programowej wychowania w przedszkolu.

https://drive.google.com/drive/folders/1dCExW4zTxOGmBFn4MhoZzJvPSvImOJsV?usp=sharing

 

W grupie III dzieci pomogły zagubionej gąsienicy uporać się ze swoimi emocjami. Z użyciem Lego Story Tales budowały w zespołach scenki wywołujące wybrane emocje. Natomiast zestaw Coding Express umożliwił dzieciom przypomnienie sobie podstaw kodowania.  To był dobra okazja do rozmowy na temat tego, jak się czujemy w określonych sytuacjach i jak możemy sobie poradzić z trudnymi odczuciami.

https://drive.google.com/drive/folders/17XdN4VDHNggMDO0OdXounO4i8T76zn8C?usp=sharing

 

Kwiecień jest miesiącem w którym szczególną uwagę poświęcamy ochronie środowiska  naturalnego. Grupa II w małych zespołach projektowała kosze do segregacji odpadów. W taki sposób kształtowana jest postawa proekologiczna. Dzieci doskonale wiedzą, że segregacja śmieci jest potrzebna znają także oznaczenia na pojemnikach do segregacji.  W grupie III dzieciaki budowały ekologiczne miasto.. Proces budowy poprzedziły tematy wprowadzające np. alternatywne źródła energii, recykling, itp. Następnie dzieci dawały swoje propozycje do koncepcji ekologicznego miasta. Znalazła się w nim elektrownia wodna, kolektory słoneczne, wiatraki,  pojemniki na recykling, ładowarki do samochodów elektrycznych i duuuużo zieleni.

 

Linki do pozostałych zdjęć

Gr II https://drive.google.com/drive/folders/1LaJMZnaNLjwI85MypoodkqHt77z6pNF0?usp=sharing

Gr III https://drive.google.com/file/d/1FSewQucaTBSskyCAoWMrpF-SC-YAfARD/view?usp=sharing

 

Maj to przedostatni miesiąc naszej innowacji. W grupie III dzieciaki konstruowały serca dla mamy z okazji jej święta. Pomysły były różne –  od jednokolorowych małych serc po duże konstrukcje z całą opowieścią w tle. Na koniec zbudowaliśmy wielkie serce i każde z dzieci zapozowało do pamiątkowego zdjęcia.

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1KZ2QWeAiDiUO8yExvh4M0smFqUtC2u3K?usp=sharing

 

W czerwcu dla podsumowania zajęć z klockami LEGO Duplo w gr II wykorzystaliśmy zestaw
Coding Express, który wzbogacił naszą bazę klocków już po zatwierdzeniu innowacji do
realizacji. W tym momencie nieco odstąpiliśmy więc od zaplanowanej na czerwiec tematyki
na rzecz „Wakacyjnych podróży”. Wspólnie zbudowaliśmy stację kolejową z dwoma liniami
kolejowymi: jedną prowadzącą nad jezioro, a drugą na lotnisko. Dzieci musiały samodzielnie
połączyć tory, umożliwiając jazdę pociągu w dwóch kierunkach. Przy okazji utrwalaliśmy
określanie kierunków w przestrzeni i poznaliśmy sposób kodowania jazdy pociągu przy
pomocy kolorowych płytek. Doskonaliliśmy umiejętności logicznego myślenia i
wyobraźni przestrzennej. Zajęcia z pociągiem, który sam porusza się po torach, były dla
dzieci ogromną atrakcją, a jednocześnie zwieńczeniem efektów całorocznej pracy.

Link do zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/1jbsWbhx9CcsZAIlLisIS3m6MO9hAlbA1?usp=sharing

Grupa III zrealizowała temat zgodnie z harmonogramem i zastanawiała się, co to znaczy „Inni, a jednak tacy sami”. Każda z 4 grup przedstawiła swoją interpretację tego hasła konstruując scenki z użyciem zestawów LEGO Story Tells. Tak powstały sytuacje w których dzieci, mimo różnic, potrafią się ze sobą dogadać i świetnie bawić. Miało to miejsce zarówno na zaprezentowanych scenkach jak i podczas pracy w grupach.

Link do zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/1dsE4UNqI8tf3pAxyquoWcAbgxmI1atOw?usp=sharing

Podsumowanie:

 1. Główna ideą innowacji było użycie klocków LEGO Education w celu wprowadzenia dzieci w świat wartości, doskonalenia sprawności manualnej oraz rozwijania umiejętności społecznych poprzez podejmowanie działań we współpracy z innymi. Sądzimy, że cel ten został osiągnięty. Klocki LEGO Education na pewno zostaną z nami na długie lata i będą urozmaicać zajęcia o różnorodnej tematyce. 
 2. Przez cały rok dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i zabawach z wykorzystaniem klocków LEGO Education, a wdrożenie innowacji przyniosło wszystkim wiele korzyści. 

Korzyści dla dzieci:

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,
  doskonalenie sprawności manualnej,
  rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
  rozwijanie zdolności i zainteresowań z zakresu konstruowania i rozwiązywania
  problemów,
  rozwijanie aktywności i zainteresowań u dzieci,
  budowanie wiary we własne możliwości, podnoszenie samooceny dzieci,
  rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
  zaspakajanie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  doskonalenie umiejętności samodzielnego planowania i organizowania zabawy,
  rozwijanie postaw związanych z własną tożsamością oraz funkcjonowaniem w grupie
  społecznej
  wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad,
  rozwijanie kompetencji językowych w zakresie nazywania wartości (np. odwaga,
  przyjaźń, miłość, koleżeństwo, bezpieczeństwo).

Korzyści dla placówki:

 • podniesienie jakości pracy przedszkola,
  wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,
  promocja przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Korzyści dla nauczycielek:

 • rozwijanie współpracy między nauczycielami,
  rozwijanie kompetencji nauczycieli,
  podniesienie efektów własnej pracy,
  wzbogacenie warsztatu pracy.
Back To Top