Terapia pedagogiczna

Zadaniem przedszkola jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Nie wszystkie dzieci jednak rozwijają się w jednakowym tempie, dlatego bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat zapewniać dzieciom pomoc w przezwyciężeniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy, a także wzmacniać ich poczucie własnej wartości oraz motywację do dalszego działania.

W tym celu prowadzona jest terapia pedagogiczna obejmująca specjalistyczne działania, dzięki którym możliwe jest zapewnienie pomocy dzieciom ujawniającym m.in:

 • zaburzenia percepcji wzrokowej,
 • zaburzenia percepcji słuchowej,
 • opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego,
 • zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.
Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:
 • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • wybrane techniki relaksacyjne,
 • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz,
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • elementy metody M.Frostig i D. Horne,
 • metoda malowania dziesięcioma palcami,
 • techniki parateatralne,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe,
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone są indywidualnie z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia trwają 30 minut.

Nauczyciel prowadzący: Paulina Kania

Back To Top