Terapia pedagogiczna

Zadaniem przedszkola jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Nie wszystkie dzieci jednak rozwijają się w jednakowym tempie, dlatego bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat zapewniać dzieciom pomoc w przezwyciężeniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy, a także wzmacniać ich poczucie własnej wartości oraz motywację do dalszego działania.

W tym celu prowadzona jest terapia pedagogiczna obejmująca specjalistyczne działania, dzięki którym możliwe jest zapewnienie pomocy dzieciom ujawniającym m.in:

 • zaburzenia percepcji wzrokowej,
 • zaburzenia percepcji słuchowej,
 • opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego,
 • zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.
Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:
 • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • wybrane techniki relaksacyjne,
 • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz,
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • elementy metody M.Frostig i D. Horne,
 • metoda malowania dziesięcioma palcami,
 • techniki parateatralne,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe,
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone są indywidualnie z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia trwają 30 minut.

Nauczyciel prowadzący: Paulina Kania

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status