Samorząd szkoły

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Antonia Urbanek

Zastępca: Miłosz Juraszek

Sekcja reprezentacyjna:

Elena Cembala

Wiktoria Dobija

Miłosz Juraszek

Dominika Legierska

Mateusz Skoczylas

Eliza Śliwa

Kinga Usarz

Sekcja wolontariatu:

Dominika Legierska

Maja Popławska

Oliwia Ślusarczyk

Antonia Urbanek

Kinga Usarz

 


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ

ROK SZKOLNY 2021/22

Nadrzędnym celem samorządu uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki.

Cele samorządu uczniowskiego:

1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.

3.Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

4.Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

  1. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6.Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

Działania zakładane na poszczególne miesiące roku szkolnego:

Wrzesień:

– wybory samorządu uczniowskiego,

– opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego na cały rok szkolny (zatwierdzenie),

– aktualizacja zakładki „samorząd” na stronie szkoły,

– aktywna opieka uczniów klas starszych nad najmłodszymi kolegami,

– aktywny udział w akcji „Sprzątanie świata”,

– prowadzenie akcji „Szkoło Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek

– Dzień Chłopaka – przygotowanie upominków lub niespodzianek przez uczennice poszczególnych klas.

Październik:

– aktywna opieka uczniów klas starszych nad najmłodszymi kolegami,

– Dzień Edukacji Narodowej – krótki program artystyczny, życzenia oraz upominki dla nauczycieli i pracowników szkoły i przedszkola, pomoc w realizacji ślubowania pierwszej klasy.

Listopad:

– pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Święta Odzyskania Niepodległości w szkole,

– udział w gminnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości,

– przygotowanie oraz przeprowadzenie Dnia Życzliwości i Pozdrowień (włączenie do świętowania przedszkolaków), wybory najżyczliwszych,

– „życzliwe odwiedziny” w zaprzyjaźnionych instytucjach,

– przystąpienie do akcji „Góra Grosza”,

– Dzień pluszowego misia – dzień bez stresu (dla chętnych),

– przygotowanie i przeprowadzenie dyskoteki „Andrzejkowej” dla klas starszych.

Grudzień:

– kontynuacja akcji „Góra Grosza”,

– Dzień wolontariusza – akcja informacyjna, gazetka, konkurs plastyczny

– pomoc w przeprowadzeniu „Mikołajek”, odwiedziny w przedszkolu,

– akcja charytatywna „Świąteczne Kartki Dobroczynne”,

– pomoc w przeprowadzeniu „Choinki dla zwierząt”,

– „Mikołaj na kresach”- udział w zbiórce charytatywnej,

– pomoc w zbiórce artykułów higienicznych i zabawek dla lokalnego domu dziecka,

– świąteczne życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły i przedszkola.

Styczeń:

współpraca w organizacji i przeprowadzaniu zabawy karnawałowej dla klas młodszych, dyskoteka klas starszych,

– pomoc w pracach związanych z organizacją zabawy walentynkowej dla dorosłych (cięcie
i zamykanie losów),

– konkurs na najpiękniejsze serce walentynkowe (możliwa licytacja na balu dla dorosłych),

– podsumowanie pracy samorządu w pierwszym półroczu.

Luty:

– obsługa poczty walentynkowej,

– konkurs na pisankę wielkanocną

– akcja „Czytajmy razem” – starsi uczniowie cyklicznie czytają młodszym – w ramach świetlicy i przedszkola.

Marzec:

– Dzień kobiet – życzenia dla pań i koleżanek oraz poczta życzeniowa,

– konkurs na świąteczno –wiosenny wystrój klasy,

– akcja charytatywna „Świąteczne Kartki Dobroczynne”,

– wielkanocne życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły i przedszkola.

Kwiecień:

– pomoc w organizacji i przeprowadzaniu „Pokazu Mody Ekologicznej”,

– zbiórka żywności dla schroniska „Reksio”,

– szkolny dzień akceptacji (dzień świadomości autyzmu).

Maj:

– święta majowe – pomoc w organizacji apelu,

– międzynarodowy dzień rodziny – konkurs plastyczno –literacki,

– pomoc w organizacji i przeprowadzaniu pikniku rodzinnego,

– wybór ucznia – kandydata do tytułu „społecznik roku”.

Czerwiec:

– pomoc w organizacji i przeprowadzaniu „Dnia Dziecka” w szkole,

– podsumowanie pracy samorządu w roku szkolnym 2019/20.

 

Działania prowadzone systematycznie w ciągu całego roku szkolnego:

– reprezentowanie szkoły na zewnątrz (uroczystości, imprezy),

– obsługa pocztu sztandarowego i reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości lokalnych,

– współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

– propagowanie kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

– propagowanie wartości moralnych i godności człowieka (dostrzeganie i wzmacnianie postaw godnych naśladowania),

– pomoc w opiece nad najmłodszymi uczniami (w zależności od potrzeb),

– pomoc w organizacji i prowadzeniu uroczystości szkolnych, imprez i konkursów,

– pomoc w organizacji „szczególnych dni” dla integracji społeczności szkolnej,

– bieżąca pomoc w prowadzeniu stałej zbiórki nakrętek plastikowych,

– okazjonalne życzenia w szczególnych dniach, upominki,

– udział w cyklicznych akcjach charytatywnych: Świąteczne Kartki Dobroczynne, Szkoło, pomóż i Ty, Góra Grosza,

– długofalowy udział w programie „Adopcja ucznia”,

– bieżąca praca na rzecz szkoły i kolegów (zależnie od potrzeb),

– organizacja i prowadzenie dyskotek dla klas starszych,

– organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce (zależnie od potrzeb),

– pomoc w dekorowaniu szkoły oraz w prowadzeniu konkursu na najpiękniejszą gazetkę,

– obsługa gazetki informacyjnej dotyczącej aktualności i konkursów samorządowych,

– dzień bez jedynki – wybrane dni w roku szkolnym (przy spełnieniu ustalonego warunku
np. koloru stroju).

 

Stopień i zakres realizacji poszczególnych założeń będzie ściśle korelować z sytuacją samitarno – epidemiologiczną oraz możliwością zapewnienia uczniom bezpieczeństwa
w danej sytuacji.

Realizacja planu pracy samorządu uczniowskiego uzależniona będzie od bieżących potrzeb, możliwości i zainteresowań społeczności szkolnej.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status