Logopedia

Nasze przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia logopedyczne. Logopedą jest pani mgr Michalina Matlak. Zajmuje się ona diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w przedszkolu trwają 45 minut tygodniowo i – ze względu na możliwości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym – podzielone są na dwie sesje. Maksymalna ilość dzieci w grupie to 4. Dzieci zostają zakwalifikowane do terapii logopedycznej na podstawie przesiewowego badania mowy, które ma miejsce na początku każdego roku szkolnego. O wynikach badania mowy, rodzice zostają poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego. Przedszkole prowadzi także terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjnych.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o następujące metody:

 • Ćwiczenia ortofoniczne.
 • Ćwiczenia oddechowe.
 • Ćwiczenia fonacyjne.
 • Ćwiczenia logorytmiczne.
 • Ćwiczenia kształcące słuch fonemowy.
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.
 • Ćwiczenia artykulacyjne.
 • Metoda wyjaśniania położenia narządów mowy.
 • Metoda wzrokowa.
 • Metoda przekształceń artykulacyjnych.
 • Metoda mechaniczna.
 • Ćwiczenia autokontroli słuchowej.
 • Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej.
 • Metoda dotyku i czucia skórnego.
 • Masaż logopedyczny wg dr E. Stecko,
 • Elementy masażu C. Moralesa
 • Metody relaksacyjne.
 • Gry i zabawy.
 • Terapia ręki.

Do każdego dziecka dobierane są indywidualne metody terapii dostosowane do jego możliwości i zainteresowań.

Back To Top