Logopedia

Nasze przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia logopedyczne. Logopedą jest pani mgr Michalina Matlak. Zajmuje się ona diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w przedszkolu trwają 45 minut tygodniowo i – ze względu na możliwości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym – podzielone są na dwie sesje. Maksymalna ilość dzieci w grupie to 4. Dzieci zostają zakwalifikowane do terapii logopedycznej na podstawie przesiewowego badania mowy, które ma miejsce na początku każdego roku szkolnego. O wynikach badania mowy, rodzice zostają poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego. Przedszkole prowadzi także terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjnych.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o następujące metody:

 • Ćwiczenia ortofoniczne.
 • Ćwiczenia oddechowe.
 • Ćwiczenia fonacyjne.
 • Ćwiczenia logorytmiczne.
 • Ćwiczenia kształcące słuch fonemowy.
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.
 • Ćwiczenia artykulacyjne.
 • Metoda wyjaśniania położenia narządów mowy.
 • Metoda wzrokowa.
 • Metoda przekształceń artykulacyjnych.
 • Metoda mechaniczna.
 • Ćwiczenia autokontroli słuchowej.
 • Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej.
 • Metoda dotyku i czucia skórnego.
 • Masaż logopedyczny wg dr E. Stecko,
 • Elementy masażu C. Moralesa
 • Metody relaksacyjne.
 • Gry i zabawy.
 • Terapia ręki.

Do każdego dziecka dobierane są indywidualne metody terapii dostosowane do jego możliwości i zainteresowań.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status