Poznajemy zawody

I Wstęp

Wiek przedszkolny to czas kiedy kształtuje się osobowość dziecka. Odzwierciedla się ona między innymi w rozbudzaniu zainteresowania światem, rozwijaniu indywidualnych zdolności poznawczych, tworzeniu pozytywnego stosunku do pracy i nauki. Poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach, ich miejsc pracy rozbudza ciekawość dziecka. Powinniśmy przyswajać tę wiedzę dzieciom już od najmłodszych lat przedszkolnych.

Z doświadczenia wiemy, że dzieci identyfikują się z głównymi postaciami
w rodzinie. Początkowo dominuje na tym etapie fantazja i marzenia ukierunkowane na wybrane, najbliższe zawody, potem wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i zdolności.
Poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach, ich miejsc pracy wzbudza też szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących. Są to wartości nieocenione, gdyż tak ważne jest, aby darzyć szacunkiem ludzi wykonujących każdą pracę. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola oraz zawodów rodziców, poznawanie czynności jakie oni wykonują, nazywanie narzędzi pracy przygotowuje dziecko do pełnienia późniejszych ról społecznych.
Już od najmłodszych lat w miarę możliwości powinniśmy przybliżać dzieciom wiedzę o różnych zawodach, aby rozwijały swoje zainteresowania, umiejętności potrzebne do samodzielnego dorosłego życia.

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.
Innowacja dotyczy poszerzania wiedzy      z zakresu preorientacji zawodowej dzieci poprzez organizowanie spotkań z osobami ze środowiska rodzinnego, jako przedstawiciela wybranego zawodu oraz organizowanie wycieczek do miejsc pracy. Dzieci będą miały możliwość obserwacji czynności zawodowych osób dorosłych. Spotkania podniosą atrakcyjność działań edukacyjnych. Tego typu działania na rzecz przedszkola owocują dobrą współpracą. Jest to również sposobność do pogłębiania więzi między dzieckiem, a rodzicem.

II Założenia ogólne

  1. Innowacja „Poznajemy zawody” jest opracowana zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynikającej z rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017.
  2. Innowacja skierowana jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w ZSP w Mesznej.
  3. Główna ideą innowacji jest zapoznanie dzieci z różnymi zawodami oraz kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiej pracy.
  4. Rozmiar czasowy: rok szkolny 2022/2023

III Cele innowacji

Cel ogólny innowacji: Rozwijanie preorientacji zawodowej  oraz kształtowanie postaw społecznych dzieci. 

Cele szczegółowe:

·       rozwijanie u dzieci kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez nabywanie i okazywanie szacunku dla ludzi różnych zawodów, poszanowania efektów ich pracy, uświadamianie korzyści dla ogółu społeczeństwa,

·       zainteresowanie dzieci pracą zawodową ludzi dorosłych poprzez wycieczki do różnych zakładów pracy i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

·       kształtowanie kompetencji technicznych i informatycznych poprzez zainteresowania nowatorskimi technologiami, osiągnięciami techniki, wynalazkami w pracy ludzi różnych zawodów, rozpoznawanie narzędzi pracy wykorzystywanych w różnych zawodach,

·       rozwijanie kompetencji matematycznych podczas poznawania etapów produkcyjnych w pracy ludzi różnych zawodów, zależności pomiędzy powstałymi produktami, orientacji w zakresie ważenia, mierzenia, liczenia i wnioskowania,

·       rozwijanie kompetencji językowych poprzez bogacenie słownictwa w związku z poznawanym otoczeniem społecznym,

·       wzbogacanie wiedzy i umiejętności, rozbudzanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów,

·       rozwijanie zainteresowań i zdolności do uważnego słuchania innych,

·       rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości poprzez eksperymentowanie
i doświadczanie,

·       rozwijanie sfery poznawczej u dzieci poprzez zabawę naśladowczą,

·       rozwijanie pamięci wzrokowej,

·       rozwijanie świadomości , ekspresji kulturalnej i wrażliwości muzycznej poprzez poznawanie piosenek na temat różnych zawodów,

·       rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej, graficznej poprzez naśladowanie czynności wykonywanych przez osoby z różnych zawodów,

·       wzbudzanie szacunku dla ludzkiej pracy,

·       kształcenie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.

 

Policjantka

26 września br. nasze przedszkole odwiedził niecodzienny gość – pani asp. Ilona Michalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo na drodze.

Najmłodsi dowiedzieli się na czym polega służba policjanta i w jakich sprawach można zwracać się do wszystkich policjantów z prośbą o pomoc. Przedszkolaki utrwaliły także wiedzę jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba oraz pod jaki numer alarmowy należy dzwonić, gdy potrzebujemy pomocy. Pani policjantka chętnie opowiadała o swojej pracy, odpowiadała na zadawane przez dzieci pytania, słuchała historyjek z życia przedszkolaków. Na zakończenie wszyscy zapozowali do pamiątkowego zdjęcia z gościem. Dzięki takim spotkaniom na pewno żaden z maluchów nie będzie obawiał się spotkania z funkcjonariuszem, a Policjant będzie kojarzył się przedszkolakom jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Sprzedawca 

Jesienią każda z grup wybrała się do sklepu spożywczego, aby zapoznać się z pracą sprzedawcy.

 

Fotograf

Przy okazji świątecznej sesji zdjęciowej przedszkolaki mogły poznać kulisy pracy fotografa.

Kucharz

W styczniu dzieci odwiedziły szkolną kuchnię. Pani Ola pokazywała przedszkolakom sprzęty kuchenne, naczynia, a także zdradziła ciekawostki związane z zawodem kucharza.

Bibliotekarka

W poniedziałek, 6 lutego Odkrywcy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Gminnej Bibliotece
Publicznej w MOK „Nad Borami” przez Panią bibliotekarkę- Magdalenę Zwięczak, które tematycznie
nawiązywały do obchodzonego 11 lutego Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.
Podczas wizyty w bibliotece dzieci mogły się przekonać, że praca pani bibliotekarki
polega nie tylko na wypożyczaniu książek, ale także na organizowaniu ciekawych spotkań czytelniczych i
wspólnych zabaw zachęcających najmłodszych do korzystania z książek.

Plastyk

28 lutego w grupie Odkrywców odbyło się spotkanie z artystą plastykiem – Stanisławem Kaczmarczykiem dotyczące historii powstania bajek w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób powstawały filmy rysunkowe i jak wyglądały folie służące do animacji. Przypomniały sobie także kultowe postacie z dawnych bajek takie jak Reksio czy Bolek i Lolek. Każde z dzieci otrzymało pamiątkową folię. Spotkanie to zostało sfinansowane z gminnego programu profilaktyki uzależnień.

 

 

Księgowa

W środę 8 marca w ramach realizowanej w przedszkolu innowacji pedagogicznej „Poznajemy
zawody” gościliśmy w grupie „Odkrywców” mamę Remika, która przybliżyła dzieciom swój
wykonywany zawód – księgowej. Nie jest to łatwy do opisania dzieciom zawód, jednak pani
Agnieszka doskonale potrafiła opowiedzieć o swojej pracy i zainteresować całą grupę 6
latków zagadnieniami z nim związanymi. Poza atrybutami księgowej takimi, jak kalkulator,
liczydło, segregator na dokumenty, komputer, dziurkacz czy tradycyjne- okulary, dzieci
poznały nowe trudne słowa np. faktura czy paragon. Dowiedziały się, że księgowa musi
umieć dobrze liczyć i że kiedyś pomagały jej w tym liczydła, a teraz jest to właśnie kalkulator
czy komputer. Przy okazji pani Agnieszka w sposób obrazowo- zabawowy przedstawiła
dzieciom historię handlu wymiennego i obieg pieniądza. Serdecznie dziękujemy pani
Agnieszce za poświęcenie swojego czasu przedszkolakom i zachęcamy innych rodziców do
dzielenia się swoim doświadczeniem z pracy zawodowej. Więcej zdjęć dostępnych na
https://drive.google.com/drive/folders/1hCVcW6cHILfxXxBwzicurQNkOh-iJhpF?usp=sharing

 

 

 

Back To Top