Szanowni Rodzice

Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 25 marca 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem. Nowe regulacje prawne nakładają w sposób jednoznaczny na placówki oświatowe tj. szkoły i przedszkola, obowiązek prowadzenie kształcenia na odległość, tzw. nauczania zdalnego.

Nauczyciele pracują zdalnie, realizują podstawę programową i stawiają uczniom oceny. Przesyłają również dzieciom przedszkolnym propozycje różnych zabaw, zajęć dostosowanych do tematyki tygodnia.

W terminie od środy 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. realizowanie zadań wyznaczanych przez nauczycieli jest obowiązkowe.

Termin ten może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje na temat:

    • Zasad komunikowania się nauczycieli z rodzicami,
    • Szczegółowych warunków weryfikowania wiedzy ucznia, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach,
    • Szczegółowych warunków oceniania wynikających ze specyfiki nauczania na odległość,

zostaną zawarte na stronie internetowej placówki w zakładce „nauczanie zdalne”.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status