Grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej

NASZE GRONO PEDAGOGICZNE:
Dyrektor Zespołu: mgr Jakub Klimczyński, psycholog
Wicedyrektor Zespołu: mgr Barbara Rojek, kieruje bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
mgr Kamila Bator-Krawcow – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Marta Cebrat-Chojna – matematyka
mgr Grażyna Damek – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Monika Dąbrowska-Łoś – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Grzegorz Ewak – informatyka, lider Zespołu d.s. bezpieczeństwa, administrator e-dziennika
mgr Anna Giźa – wychowawca świetlicy,
mgr Katarzyna Gruszecka- Matuszkiewicz – pedagog szkolny kl. VII, VIII, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, szkolny doradca zawodowy
mgr Beata Jakubiec – edukacja wczesnoszkolna, programowanie
mgr Bogusława Jakubiec – chemia
mgr Elwira Jopek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowawca świetlicy
mgr Dorota Klimczyńska – język polski, opiekun szkolnego wolontariatu, lider Zespołu humanistycznego
mgr Joanna Kozik- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Gabriela Kłosowska – język angielski
mgr Kinga Kowalska – nauczyciel-bibliotekarz, wychowawca świetlicy
mgr Mirosława Krygier – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Grażyna Kubica – religia, koło biblijne
mgr Krystyna Laszczak – edukacja wczesnoszkolna, szachy, logopedia, lider Zespołu przedmiotowego
mgr Anna Mazurek – język niemiecki
mgr Katarzyna Migdał – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowawca świetlicy
mgr Marzena Nawieśniak – pedagog szkolny kl. I- VI, pedagog specjalny, lider Zespołu d.s. pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia specjalnego
mgr Monika Nocoń – język angielski, język polski, lider Zespołu d.s. zapewnienia jakości pracy szkoły
mgr Janusz Prochownik – przyroda, geografia, technika, lider Zespołu d.s. promocji szkoły
mgr Mateusz Radaczyński – wychowanie fizyczne, SKS, zastępstwo za mgr Sławomira Trojaka
mgr Barbara Rojek – edukacja wczesnoszkolna, lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
mgr Katarzyna Sekulska – fizyka
mgr Barbara Szypuła – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Renata Trela-Ptaszek – nauczyciel świetlicy, historia, biologia, lider Zespołu d.s. realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego
mgr Małgorzata Więzik – matematyka, lider Zespołu matematyczno-przyrodniczo-informatycznego
mgr Karolina Zasiadczuk-Kubica – muzyka, koło wokalne

Pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej:
Katarzyna Pobożny – sekretarz Zespołu
Maria Paszko- intendent
Bernarda Odoj – starszy kucharz
Ilona Kruczek- pomoc kuchenna
Grzegorz Odoj- konserwator
Liliana Mrowiec – woźna
Sabina Damek- sprzątaczka
Ewa Piłka -sprzątaczka
Marcin Zięba- sprzątacz
Ewa Jamioł- sprzątaczka

 

 

Back To Top