Grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej

NASZE GRONO PEDAGOGICZNE:
Dyrektor Zespołu: mgr Jakub Klimczyński, psycholog
Wicedyrektor Zespołu: dr Joanna Wylężek, historia, WOS, kieruje bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
mgr Kamila Bator-Krawcow – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Marta Cebrat-Chojna – matematyka
mgr Grażyna Damek – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Monika Dąbrowska-Łoś – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Grzegorz Ewak – informatyka, lider Zespołu d.s. bezpieczeństwa, administrator e-dziennika
mgr Anna Giźa – wychowawca świetlicy, koordynator
mgr Katarzyna Gruszecka- Matuszkiewicz – wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, szkolny doradca zawodowy
mgr Beata Jakubiec – edukacja wczesnoszkolna, programowanie
mgr Bogusława Jakubiec – chemia
mgr Elwira Jopek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Dorota Klimczyńska – język polski, opiekun szkolnego wolontariatu, lider Zespołu humanistycznego mgr Joanna Kozik- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia                                                          mgr Gabriela Kłosowska – język angielski
mgr Kinga Kowalska – nauczyciel-bibliotekarz
mgr Mirosława Krygier – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Grażyna Kubica – religia, koło biblijne
mgr Roman Kubica – wychowanie fizyczne
mgr Krystyna Laszczak – edukacja wczesnoszkolna, szachy, logopedia, lider Zespołu przedmiotowego
mgr Anna Mazurek – język niemiecki
mgr Katarzyna Migdał – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia                                                   mgr Marzena Nawieśniak – pedagog szkolny, pedagog specjalny, lider Zespołu d.s. pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia specjalnego
mgr Monika Nocoń – język angielski, język polski, lider Zespołu d.s. zapewnienia jakości pracy szkoły
mgr Janusz Prochownik – przyroda, geografia, technika, lider Zespołu d.s. promocji szkoły
mgr Mateusz Radaczyński – wychowanie fizyczne, SKS, zastępstwo za mgr Sławomira Trojaka
mgr Barbara Rojek – edukacja wczesnoszkolna, lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
mgr Katarzyna Sekulska – fizyka
mgr Barbara Szypuła – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Renata Trela-Ptaszek – nauczyciel świetlicy, historia, biologia, lider Zespołu d.s. realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego
mgr Małgorzata Więzik – matematyka, lider Zespołu matematyczno-przyrodniczo-informatycznego
mgr Karolina Zasiadczuk-Kubica – muzyka, koło wokalne

Pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej:
Katarzyna Pobożny – sekretarz Zespołu
Maria Paszko- intendent
Bernarda Odoj – starszy kucharz
Ilona Kruczek- pomoc kuchenna
Grzegorz Odoj- konserwator
Liliana Mrowiec – woźna
Sabina Damek- sprzątaczka
Ewa Piłka – sprzątaczka

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status