Koła zainteresowań i dodatkowe zajęcia

 

                            KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

Nazwa

 

Prowadzący Termin
Koło teatralne mgr Renata Trela-Ptaszek środa 13:40 – 14:25

 

Koło wokalne mgr Karolina Zasiadczuk-Kubica

 

środa 12:55 – 13:40

 

Koło historyczne dr Joanna Wylężek poniedziałek 13:40 – 14:25 (klasa VII)

poniedziałek 14:35 – 15:20 (klasa VIII)

 

Koło informatyczne mgr Grzegorz Ewak środa 07:30-07:55

czwartek 07:30-07:55

 

Koło geograficzne

 

mgr Janusz Prochownik środa 13:40 – 14:25
Koło biblijne

 

mgr Grażyna Kubica piątek 14:40 – 15:15 (klasy IV, VII, VIII)

wtorek 12:40 – 13:15 (klasy V, VIa, VIb)

 

Schola

 

mgr Grażyna Kubica piątek 16:00 – 16:45

(spotkania w salce na plebanii)

 

Koło krajoznawczo-turystyczne PTTK „Wędrowiec”

 

mgr Barbara Rojek wycieczki/wyjścia wg ustaleń
Szkolny Klub Sportowy

 

mgr Mateusz Radaczyński poniedziałek, wtorek (godziny do ustalenia)
Programowanie mgr Beata Jakubiec wtorek 9:50 – 10:35 (klasa IIIb)

środa 11:50 – 12:35 (klasa IIIa)

 

Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego
 
mgr Monika Nocoń poniedziałek 14:30 – 15:15 (klasa V)

 

Zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego
 
mgr Monika Nocoń piątek 07:10 – 07:55 (klasa VII)
Zajęcia rewalidacyjne mgr Monika Dąbrowska-Łoś wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Barbara Szypuła wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Mirosława Kryger wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Elwira Jopek wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny poniedziałki, środy – wg ustaleń
z psychologiem
Zajęcia o charakterze terapeutycznym mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny

 

poniedziałki, środy – wg ustaleń z psychologiem
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Marzena Nawieśniak

 

 

poniedziałki – piątki – wg ustaleń z pedagogiem
Terapia pedagogiczna mgr Marzena Nawieśniak poniedziałki – piątki – wg ustaleń z pedagogiem

 

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

 

mgr Marzena Nawieśniak

 

wg ustaleń z pedagogiem
Integracja Sensoryczna mgr Mirosława Kryger poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

Terapia tyflopedagogiczna mgr Barbara Szypuła poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

Terapia surdopedagogiczna mgr Barbara Szypuła poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

Terapia logopedyczna

 

mgr Krystyna Laszczak poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

 

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status