Koła zainteresowań i dodatkowe zajęcia

 

                            KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

Nazwa

 

Prowadzący Termin
Koło teatralne mgr Renata Trela-Ptaszek środa 13:40 – 14:25

 

Koło wokalne mgr Karolina Zasiadczuk-Kubica

 

środa 12:55 – 13:40

 

Koło historyczne dr Joanna Wylężek poniedziałek 13:40 – 14:25 (klasa VII)

poniedziałek 14:35 – 15:20 (klasa VIII)

 

Koło informatyczne mgr Grzegorz Ewak środa 07:30-07:55

czwartek 07:30-07:55

 

Koło geograficzne

 

mgr Janusz Prochownik środa 13:40 – 14:25
Koło biblijne

 

mgr Grażyna Kubica piątek 14:40 – 15:15 (klasy IV, VII, VIII)

wtorek 12:40 – 13:15 (klasy V, VIa, VIb)

 

Schola

 

mgr Grażyna Kubica piątek 16:00 – 16:45

(spotkania w salce na plebanii)

 

Koło krajoznawczo-turystyczne PTTK „Wędrowiec”

 

mgr Barbara Rojek wycieczki/wyjścia wg ustaleń
Szkolny Klub Sportowy

 

mgr Mateusz Radaczyński poniedziałek, wtorek (godziny do ustalenia)
Programowanie mgr Beata Jakubiec wtorek 9:50 – 10:35 (klasa IIIb)

środa 11:50 – 12:35 (klasa IIIa)

 

Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego
 
mgr Monika Nocoń poniedziałek 14:30 – 15:15 (klasa V)

 

Zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego
 
mgr Monika Nocoń piątek 07:10 – 07:55 (klasa VII)
Zajęcia rewalidacyjne mgr Monika Dąbrowska-Łoś wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Barbara Szypuła wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Mirosława Kryger wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Elwira Jopek wg ustaleń z nauczycielem

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny poniedziałki, środy – wg ustaleń
z psychologiem
Zajęcia o charakterze terapeutycznym mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny

 

poniedziałki, środy – wg ustaleń z psychologiem
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Marzena Nawieśniak

 

 

poniedziałki – piątki – wg ustaleń z pedagogiem
Terapia pedagogiczna mgr Marzena Nawieśniak poniedziałki – piątki – wg ustaleń z pedagogiem

 

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

 

mgr Marzena Nawieśniak

 

wg ustaleń z pedagogiem
Integracja Sensoryczna mgr Mirosława Kryger poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

Terapia tyflopedagogiczna mgr Barbara Szypuła poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

Terapia surdopedagogiczna mgr Barbara Szypuła poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

Terapia logopedyczna

 

mgr Krystyna Laszczak poniedziałki – piątki – wg ustaleń z terapeutą

 

 

 

Back To Top