Historia szkoły w Mesznej

Sto lat temu w 1911 roku Meszna wchodziła w skład tzw. Galicji, czyli ziem zabranych przez Austrię w I rozbiorze Polski w 1772 roku.
Szkoła w Mesznej została wybudowana w latach 1910-1911 dzięki staraniom Ludwika Dobiji, posła do sejmu austriackiego. Na zakupionej w 1908 roku przez Jana Kępysa – naczelnika gminy Meszna – parceli, postawiono parterowy, murowany budynek szkolny, w którym znajdowała się sala lekcyjna i mieszkanie dla kierownika szkoły.
W pierwszym roku nauki 1911/1912 uczęszczało do szkoły 37 dzieci. Nauka odbywała się w języku polskim. Pierwszym kierownikiem szkoły został Ludwik Droziński (1911-1917).

 

Następnie w latach 1917-1919 szkołą kierował Franciszek Szczepańczyk. W latach 1914 – 1918 w Europie (również na ziemiach polskich) trwała I wojna światowa. Po jej zakończeniu w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów.
W 1919 roku na stanowisko kierownika szkoły w Mesznej wrócił Ludwik Droziński i pełnił je do 1925 roku. W latach 1925-1930 szkołą kierował Marcin Leja. PóĽniej w latach 1930-1939 funkcję kierowniczą pełnił Włodzimierz Chadżaj.
Z powodu zwiększającej się liczby uczniów postanowiono rozbudować budynek szkolny. Prace trwały od 1939 roku do momentu wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. W tym czasie dobudowano piętro wraz z klatką schodową. Nie zdążono jednak wykonać dachu nad budynkiem szkoły.

 

W okresie II wojny światowej w szkole w Mesznej nie odbywały się zajęcia lekcyjne. Okupanci hitlerowscy urządzili w budynku szkolnym warsztat stolarsko-budowlany. Na polecenie Niemców wykonano prowizoryczny dach. Okupacja hitlerowska zakończyła się w Mesznej w lutym 1945 roku. Nauczanie dzieci rozpoczęło się 1 maja 1945 roku. Zajęcia odbywały się w Sali restauracyjnej u Józefa Huczka oraz w prywatnych domach, np.: u Państwa Janików, ponieważ budynek szkolny wymagał gruntownego remontu. Pierwszym nauczycielem powojennym był Józef Jurasz.
Z dniem 1 lipca 1945 roku kierownikiem szkoły w Mesznej został Józef Jakubiec, który pełnił tę funkcję do 1968 roku. Dzięki ofiarności mieszkańców Mesznej, którzy dobrowolnie opodatkowali się na cele oświatowe oraz pomocy władz oświatowych i samorządowych, udało się odbudować i wyremontować oraz wyposażyć budynek szkolny.
W latach 60-tych patronem szkoły został Alojzy Sikora, działacz robotniczy, który wraz z synami poniósł śmierć męczeńską, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W latach 1968 – 1975 kierownikiem (a póĽniej dyrektorem) szkoły był Tadeusz Kubica. W tym czasie w wiek szkolny wchodziły nowe roczniki wyżu demograficznego. Budynek szkolny nie był w stanie pomieścić stale wzrastającej liczby uczniów. Zaczęto więc szukać sponsora, który byłby zainteresowany rozbudową szkoły. 15 grudnia 1972 roku w Warszawie Inspektor Oświaty w Bielsku-Białej, dyrektor szkoły w Mesznej oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego podpisali umowę z Hutą „Warszawa”. Prace budowlane trwały w latach 1973 – 1975. W wyniku rozbudowy szkoła powiększyła się o: trzy nowe pomieszczenia na parterze, kuchnię i natryski oraz o salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia socjalne pracowników huty i sanitariaty.
W latach 1975 -1987 dyrektorem szkoły był Antoni Sromek. Na terenie szkoły utworzono w 1975 roku „eksperymentalną zerówkę”, a rok póĽniej powstało przedszkole mieszczące się pod salą gimnastyczną na niskim parterze. W 1984 roku w budynku szkolnym rozpoczęła działalność Międzyszkolna Poradnia Zdrowia z gabinetami lekarza pediatry i stomatologa.
W latach 1987 – 1994 funkcję dyrektora szkoły pełnił Jacek Zgierski. Z powodu stale wzrastającej liczby uczniów nauka odbywała się na dwie zmiany, a w latach 1990 – 1992 nawet na trzy zmiany. Zajęcia trwały od 7.10 do 17.30. Konieczna stała się trzecia już rozbudowa szkoły, która trwała w latach 1992 – 1993. W dobudowanej części szkoły powstały trzy nowe sale lekcyjne, biblioteka i sanitariaty. W latach 1994 – 1999 szkołą kierowała dyrektor Zofia Sromek.
W 1999 roku wprowadzono w Polsce reformę systemu edukacji. W jej wyniku szkoła w Mesznej stała się sześcioletnią szkołą podstawową. W czerwcu 1999 roku szkołę po raz pierwszy ukończyli równocześnie uczniowie klas ósmych i szóstych.
W latach 1999 – 2007 zreformowaną sześcioletnią szkołą kierowała dyrektor Janina Dyrda. Absolwenci Szkoły w Mesznej kontynuowali naukę w trzyletnim gimnazjum w Bystrej.
Na mocy uchwały Rady Gminy z dniem 1 września 2007 roku połączono Szkołę Podstawową im. Alojzego Sikory i Przedszkole Publiczne w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dyrektorem Zespołu została Małgorzata Długosz. W 2011 roku rodzice, uczniowie i nauczyciele wybrali nowego patrona szkoły, którym został błogosławiony Jan Paweł II. Uroczystość nadania nowego patrona odbyła się 1 września 2011 roku.

17 września 2011 roku uroczyście świętowano stulecie działalności szkoły w Mesznej.

Opracowała Joanna Szkoda-Stwora

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status