Historia szkoły w Mesznej

Sto lat temu w 1911 roku Meszna wchodziła w skład tzw. Galicji, czyli ziem zabranych przez Austrię w I rozbiorze Polski w 1772 roku.
Szkoła w Mesznej została wybudowana w latach 1910-1911 dzięki staraniom Ludwika Dobiji, posła do sejmu austriackiego. Na zakupionej w 1908 roku przez Jana Kępysa – naczelnika gminy Meszna – parceli, postawiono parterowy, murowany budynek szkolny, w którym znajdowała się sala lekcyjna i mieszkanie dla kierownika szkoły.
W pierwszym roku nauki 1911/1912 uczęszczało do szkoły 37 dzieci. Nauka odbywała się w języku polskim. Pierwszym kierownikiem szkoły został Ludwik Droziński (1911-1917).

 

Następnie w latach 1917-1919 szkołą kierował Franciszek Szczepańczyk. W latach 1914 – 1918 w Europie (również na ziemiach polskich) trwała I wojna światowa. Po jej zakończeniu w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów.
W 1919 roku na stanowisko kierownika szkoły w Mesznej wrócił Ludwik Droziński i pełnił je do 1925 roku. W latach 1925-1930 szkołą kierował Marcin Leja. PóĽniej w latach 1930-1939 funkcję kierowniczą pełnił Włodzimierz Chadżaj.
Z powodu zwiększającej się liczby uczniów postanowiono rozbudować budynek szkolny. Prace trwały od 1939 roku do momentu wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. W tym czasie dobudowano piętro wraz z klatką schodową. Nie zdążono jednak wykonać dachu nad budynkiem szkoły.

 

W okresie II wojny światowej w szkole w Mesznej nie odbywały się zajęcia lekcyjne. Okupanci hitlerowscy urządzili w budynku szkolnym warsztat stolarsko-budowlany. Na polecenie Niemców wykonano prowizoryczny dach. Okupacja hitlerowska zakończyła się w Mesznej w lutym 1945 roku. Nauczanie dzieci rozpoczęło się 1 maja 1945 roku. Zajęcia odbywały się w Sali restauracyjnej u Józefa Huczka oraz w prywatnych domach, np.: u Państwa Janików, ponieważ budynek szkolny wymagał gruntownego remontu. Pierwszym nauczycielem powojennym był Józef Jurasz.
Z dniem 1 lipca 1945 roku kierownikiem szkoły w Mesznej został Józef Jakubiec, który pełnił tę funkcję do 1968 roku. Dzięki ofiarności mieszkańców Mesznej, którzy dobrowolnie opodatkowali się na cele oświatowe oraz pomocy władz oświatowych i samorządowych, udało się odbudować i wyremontować oraz wyposażyć budynek szkolny.
W latach 60-tych patronem szkoły został Alojzy Sikora, działacz robotniczy, który wraz z synami poniósł śmierć męczeńską, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W latach 1968 – 1975 kierownikiem (a póĽniej dyrektorem) szkoły był Tadeusz Kubica. W tym czasie w wiek szkolny wchodziły nowe roczniki wyżu demograficznego. Budynek szkolny nie był w stanie pomieścić stale wzrastającej liczby uczniów. Zaczęto więc szukać sponsora, który byłby zainteresowany rozbudową szkoły. 15 grudnia 1972 roku w Warszawie Inspektor Oświaty w Bielsku-Białej, dyrektor szkoły w Mesznej oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego podpisali umowę z Hutą „Warszawa”. Prace budowlane trwały w latach 1973 – 1975. W wyniku rozbudowy szkoła powiększyła się o: trzy nowe pomieszczenia na parterze, kuchnię i natryski oraz o salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia socjalne pracowników huty i sanitariaty.
W latach 1975 -1987 dyrektorem szkoły był Antoni Sromek. Na terenie szkoły utworzono w 1975 roku „eksperymentalną zerówkę”, a rok póĽniej powstało przedszkole mieszczące się pod salą gimnastyczną na niskim parterze. W 1984 roku w budynku szkolnym rozpoczęła działalność Międzyszkolna Poradnia Zdrowia z gabinetami lekarza pediatry i stomatologa.
W latach 1987 – 1994 funkcję dyrektora szkoły pełnił Jacek Zgierski. Z powodu stale wzrastającej liczby uczniów nauka odbywała się na dwie zmiany, a w latach 1990 – 1992 nawet na trzy zmiany. Zajęcia trwały od 7.10 do 17.30. Konieczna stała się trzecia już rozbudowa szkoły, która trwała w latach 1992 – 1993. W dobudowanej części szkoły powstały trzy nowe sale lekcyjne, biblioteka i sanitariaty. W latach 1994 – 1999 szkołą kierowała dyrektor Zofia Sromek.
W 1999 roku wprowadzono w Polsce reformę systemu edukacji. W jej wyniku szkoła w Mesznej stała się sześcioletnią szkołą podstawową. W czerwcu 1999 roku szkołę po raz pierwszy ukończyli równocześnie uczniowie klas ósmych i szóstych.
W latach 1999 – 2007 zreformowaną sześcioletnią szkołą kierowała dyrektor Janina Dyrda. Absolwenci Szkoły w Mesznej kontynuowali naukę w trzyletnim gimnazjum w Bystrej.
Na mocy uchwały Rady Gminy z dniem 1 września 2007 roku połączono Szkołę Podstawową im. Alojzego Sikory i Przedszkole Publiczne w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dyrektorem Zespołu została Małgorzata Długosz. W 2011 roku rodzice, uczniowie i nauczyciele wybrali nowego patrona szkoły, którym został błogosławiony Jan Paweł II. Uroczystość nadania nowego patrona odbyła się 1 września 2011 roku.

17 września 2011 roku uroczyście świętowano stulecie działalności szkoły w Mesznej.

Opracowała Joanna Szkoda-Stwora

Back To Top