Koła i dodatkowe

KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

   Nazwa

 

 

   Prowadzący

 

   Termin

Koło teatralne mgr Renata Trela-Ptaszek środa 13:40 – 14:25

 

Koło wokalne mgr Karolina Zasiadczuk-Kubica

 

środa 12:55 – 13:40

 

Koło historyczne dr Joanna Wylężek poniedziałek 13:40 – 14:25 (klasa VII)

poniedziałek 14:35 – 15:20 (klasa VIII)

 

Koło informatyczne mgr Grzegorz Ewak środa 07:30-07:55

czwartek 07:30-07:55

 

Koło geograficzne

 

mgr Janusz Prochownik środa 13:40 – 14:25
Koło biblijne

 

mgr Grażyna Kubica piątek 14:40 – 15:15 (klasy IV, VII, VIII)

wtorek 12:40 – 13:15 (klasy V, VIa, VIb)

 

Schola

 

mgr Grażyna Kubica piątek 16:00 – 16:45

(spotkania w salce na plebanii)

 

Koło krajoznawczo-turystyczne PTTK „Wędrowiec”

 

mgr Barbara Rojek wycieczki/wyjścia wg ustaleń
Szkolny Klub Sportowy

 

mgr Mateusz Radaczyński poniedziałek, wtorek (godziny do ustalenia)
Programowanie mgr Beata Jakubiec wtorek 9:50 – 10:35 (klasa IIIb)

środa 11:50 – 12:35 (klasa IIIa)

 

Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego

 

mgr Monika Nocoń poniedziałek 14:30 – 15:15 (klasa V)

 

Zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego

 

mgr Monika Nocoń piątek 07:10 – 07:55 (klasa VII)
Zajęcia rewalidacyjne mgr Monika Dąbrowska-Łoś środa 12:45-13:45 (uczeń klasy VI)

czwartek 07:00-08:00 (uczeń klasy VI)

piątek 13:00-15:00 (uczeń klasy V)

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Barbara Szypuła poniedziałek 13:40 – 14:40 (uczeń klasy VI)

wtorek 12:40 – 13:40 (uczeń klasy V)

wtorek 13:40 – 14:40 (uczeń klasy VI)

środa 12:40 – 13:40 (uczeń klasy VI)

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Mirosława Kryger czwartek 14:00-15:00 (uczeń klasy III)

 

Zajęcia rewalidacyjne mgr Elwira Jopek poniedziałek 12:40-13:40 (uczeń klasy II)

poniedziałek 13:45-14:45 (uczeń klasy II)

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny poniedziałki, środy – wg ustaleń
z psychologiem
Zajęcia o charakterze terapeutycznym mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny

 

poniedziałki, środy – wg ustaleń z psychologiem
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Marzena Nawieśniak

 

 

poniedziałki – piątki – wg ustaleń z pedagogiem
Terapia pedagogiczna mgr Marzena Nawieśniak poniedziałki – piątki – wg ustaleń z pedagogiem

 

Socjoterapia mgr Marzena Nawieśniak

 

wg ustaleń z pedagogiem
Integracja Sensoryczna mgr Mirosława Kryger poniedziałek 07:50 – 08:50 (uczeń klasy VI)

poniedziałek 13:00 – 14:00 (uczeń klasy III)

poniedziałek 14:00 – 15:00 (uczeń klasy IV)

środa 12:50 – 13:50 (uczeń klasy III)

czwartek 07:50 – 08:50 (uczeń klasy V)

czwartek 11:50 – 12:50 (uczeń klasy II)

czwartek 12:55 – 13:55 (uczeń klasy II)

 

Terapia tyflopedagogiczna mgr Barbara Szypuła poniedziałek 14:40 – 15:40 (uczeń klasy VIII)

środa 13:40 – 14:40 (uczeń klasy VIII)

 

Terapia surdopedagogiczna mgr Barbara Szypuła wtorek 07:50 – 08:50 (uczeń klasy VIII)

czwartek 12:40 – 13:40 (uczeń klasy IV)

piątek 07:50 – 08:50 (uczeń klasy VIII)

 

Terapia logopedyczna

 

mgr Krystyna Laszczak wtorek 11:40 – 12:40 (uczeń klasy II)

wtorek 12:40 – 13:40 (uczeń klasy II)

wtorek 13:40 – 14:40 (uczeń klasy III)

środa 11:50 – 12:35 (uczeń klasy I)

środa 12:35 – 13:20 (klasy I-III)

środa 13:40 – 14:40 (uczeń klasy VI)

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status