Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice

PROJEKT NR 4:

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice

Wartość projektu:  277 304,38 zł
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 235 708,72 zł
Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Projekt pt.: „Rozwijanie edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice” skierowany jest do 130 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wilkowice, tj. do Przedszkola Publicznego w Bystrej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej oraz do Przedszkola Publicznego w Wilkowicach.

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans edukacyjnych 130 dzieci, w tym 57 dziewczynek uczęszczających do placówek objętych projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów rozwojowych w okresie 12 miesięcy realizacji wsparcia tj. od 01.09.2020 r.  do 31.08.2021 r.

W ramach projektu zaplanowano: organizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, tj. zajęć ogólnorozwojowych z elementami integracji sensorycznej, logopedii z elementami logorytmiki, dogoterapii, arteterapii, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej i terapii SI.

 

Klauzula informacyjna dotycząca realizowanego od września projektu “Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice “

 

Projekt pt.: „Rozwijanie edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice” w Przedszkolu Publicznym w Mesznej realizowany jest od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. W ramach projektu przez nauczycieli – specjalistów prowadzone są następujące zajęcia:

W projekcie bierze udział 54 dzieci 4,5,6-letnich. Wszystkie dzieciaki bardzo chętnie, z wielką radością i entuzjazmem biorą udział w każdych zajęciach. Zajęcia te nie tylko wpływają na wszechstronną stymulację rozwoju naszych wychowanków, likwidują ich deficyty rozwojowe, rozwijają zainteresowania, lecz, przede wszystkim, są dla nich wspaniałą nauką i zabawą wypełnioną różnorodnymi doznaniami, emocjami i niezapomnianymi wrażeniami. Są sposobem na innowacyjne spędzenie czasu w naszym przedszkolu.

GALERIA ZDJĘĆ ZAJĘCIA UNIJNE

Back To Top