Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice

PROJEKT NR 4:

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice

Wartość projektu:  277 304,38 zł
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 235 708,72 zł
Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Projekt pt.: „Rozwijanie edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice” skierowany jest do 130 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wilkowice, tj. do Przedszkola Publicznego w Bystrej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej oraz do Przedszkola Publicznego w Wilkowicach.

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans edukacyjnych 130 dzieci, w tym 57 dziewczynek uczęszczających do placówek objętych projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów rozwojowych w okresie 12 miesięcy realizacji wsparcia tj. od 01.09.2020 r.  do 31.08.2021 r.

W ramach projektu zaplanowano: organizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, tj. zajęć ogólnorozwojowych z elementami integracji sensorycznej, logopedii z elementami logorytmiki, dogoterapii, arteterapii, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej i terapii SI.

 

Klauzula informacyjna dotycząca realizowanego od września projektu “Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice “

 

Projekt pt.: „Rozwijanie edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice” w Przedszkolu Publicznym w Mesznej realizowany jest od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. W ramach projektu przez nauczycieli – specjalistów prowadzone są następujące zajęcia:

W projekcie bierze udział 54 dzieci 4,5,6-letnich. Wszystkie dzieciaki bardzo chętnie, z wielką radością i entuzjazmem biorą udział w każdych zajęciach. Zajęcia te nie tylko wpływają na wszechstronną stymulację rozwoju naszych wychowanków, likwidują ich deficyty rozwojowe, rozwijają zainteresowania, lecz, przede wszystkim, są dla nich wspaniałą nauką i zabawą wypełnioną różnorodnymi doznaniami, emocjami i niezapomnianymi wrażeniami. Są sposobem na innowacyjne spędzenie czasu w naszym przedszkolu.

GALERIA ZDJĘĆ ZAJĘCIA UNIJNE

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status