Głosowanie na logo Szkoły Podstawowej w Mesznej.

 

Logo nr 1 Logo nr 2 Logo nr 3

Głosowanie na logo Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej.

Spośród nadesłanych prac na konkurs na logo Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej, zostały wyłonione trzy propozycje drogą głosowania na Zebraniu Rady Pedagogicznej. W dniach od 22.01.2024 r. do 26.01.2024 r. odbyło się głosowanie na logo szkoły.
Do głosowania przystąpili:

  1. Uczniowie klas I-III — głosowanie metodą tradycyjną.
  2. Uczniowie klas IV-VIII — głosowanie on-line.
  3. Rodzice uczniów podczas zebrania rodziców metodą tradycyjną.
  4. Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej — głosowanie on-line.

Wyniki głosowania:

  • Logo nr I — 39 głosów
  • Logo nr II — 191 głosów
  • Logo nr III — 72 głosy

Zwyciężyło logo nr 2 liczbą 191 głosów

Back To Top