Wyjazd do Auschwitz-Birkenau

„Ludzie ludziom zgotowali ten los…”

    W dniu 21 listopada br. uczniowie klas ósmych naszej szkoły udali się do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Celem wyjazdu było budowanie świadomości patriotycznej i narodowej uczniów, poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci,wzbudzanie szacunku oraz tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie, a także budowanie w młodych ludziach sprzeciwu wobec wszelkich przejawów nienawiści i zła.
Uczniowie pełni skupienia, powagi i szacunku wysłuchali wyjątkowej lekcji historii.
Zobaczyli baraki, cele więzienne i krematoria. Udali do bloku śmierci i pod ścianę straceń. Oglądając kolejne gabloty z przedmiotami osobistego użytku pomału uświadamiali sobie co tak naprawdę działo się w Auschwitz. To była realistyczna lekcja dzięki której próbowaliśmy doszukać się przyczyny nienawiści i pogardy do drugiego człowieka. Wycieczka była dla wszystkich wyjątkową i poruszającą, na pewno utkwi w pamięci młodzieży jeszcze długi czas.


 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status