Wyjazd do Auschwitz-Birkenau

„Ludzie ludziom zgotowali ten los…”

    W dniu 21 listopada br. uczniowie klas ósmych naszej szkoły udali się do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Celem wyjazdu było budowanie świadomości patriotycznej i narodowej uczniów, poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci,wzbudzanie szacunku oraz tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie, a także budowanie w młodych ludziach sprzeciwu wobec wszelkich przejawów nienawiści i zła.
Uczniowie pełni skupienia, powagi i szacunku wysłuchali wyjątkowej lekcji historii.
Zobaczyli baraki, cele więzienne i krematoria. Udali do bloku śmierci i pod ścianę straceń. Oglądając kolejne gabloty z przedmiotami osobistego użytku pomału uświadamiali sobie co tak naprawdę działo się w Auschwitz. To była realistyczna lekcja dzięki której próbowaliśmy doszukać się przyczyny nienawiści i pogardy do drugiego człowieka. Wycieczka była dla wszystkich wyjątkową i poruszającą, na pewno utkwi w pamięci młodzieży jeszcze długi czas.


 

Back To Top