LEGO Education

W wieku przedszkolnym rozwija się umysł dzieci, ich umiejętności i zainteresowania. Na tym etapie nauka odbywa się głównie poprzez zabawę. Zabawa bowiem odgrywa szczególną rolę we wczesnej edukacji dziecka, rozumianej jako proces budowania fundamentu całego jego życia i doskonalenia osobowego. Jest podstawową formą aktywności dziecka i poznawania rzeczywistości, wpływa na rozwój procesów poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych. Kształtuje osobowość dziecka, budzi i rozwija jego stosunek do coraz szerszego otoczenia społecznego, przyczynia się również do rozwoju sprawności fizycznej.

By rozwój umysłowy przebiegał poprawnie, istotne są odpowiednio dobrane narzędzia i metody. Dzieci powinny być angażowane w różnorodny sposób, z możliwością wykorzystywania przy tym swojego ciała i zmysłów. Rozbudzając ciekawość atrakcyjnymi zadaniami , proces uczenia staje się skuteczniejszy. Od wielu lat w zabawie towarzyszą dzieciom klocki. W edukacji mogą stać się doskonałym narzędziem do nabywania nowych kompetencji. Dzięki nim rozwijamy zdolności do polisensorycznego poznania, kształcimy zmysły, wzbogacamy wiedzę na temat świata materialnego i personalnego, wypróbowujemy nowe zachowania i czynności.

Ponieważ przedszkole przygotowuje dzieci zarówno do dalszej edukacji w szkole, jak i do funkcjonowania w świecie, budowanie kompetencji społecznych jest jednym z najważniejszych elementów składających się na rozwój dziecka. To czego przedszkolaki nauczą się teraz, będzie miało wpływ na resztę ich życia. Dzięki zestawom LEGO Education dzieci mogą współpracować, budując doświadczenia w oparciu o rozpoznawanie uczuć innych ludzi, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa oraz zdobywając wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo. Innowacja łącząca zabawę klockami  z kształtowaniem postaw i wartości u dzieci w wieku przedszkolnym powstała, by mogły one w pełni korzystać ze swojej zdolności spontanicznego przyswajania wiedzy, w szczególności dotyczącej wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych, kultury, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.

Cel ogólny innowacji: Wsparcie rozwoju dziecka w zakresie sprawności manualnej, umiejętności konstrukcyjnych oraz kształtowania postaw społecznych z wykorzystaniem LEGO Education

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań z zakresu konstruowania i rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie aktywności i zainteresowań u dzieci,
 • budowanie wiary we własne możliwości, podnoszenie samooceny dzieci,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • zaspakajanie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • nawiązywanie znaczących i trwałych przyjaźni i związków,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego planowania i organizowania zabawy,
 • rozwijanie postaw związanych z własną tożsamością oraz funkcjonowaniem w grupie społecznej,
 • nabywanie umiejętności przeżywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad,
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie nazywania wartości (np. odwaga, przyjaźń, miłość, koleżeństwo, bezpieczeństwo),
 • rozwijanie wartości społecznych, takich jak troska o innych, uczciwość, odpowiedzialność, zdolność do ustępstw.

Obszary tematyczne:

 1. Zapoznanie z klockami LEGO Education oraz zasadami ich użytkowania. Kodeks przedszkolaka
 2. Sklep z warzywami i owocami
 3. Moja ojczyzna– jesteśmy Polakami
 4. Warsztat św. Mikołaja
 5. Nasze ulubione baśnie
 6. Superbohaterowie są wśród nas
 7. W świecie zwierząt
 8. Posprzątajmy świat
 9. Serce dla mamy i taty
 10. Inni a jednak tacy sami

Grupa III zapoznała się już zasadami użytkowania klocków. Podczas pierwszych zajęć dzieci budowały sale przedszkolne oraz przykłady prawidłowego i nieakceptowalnego zachowania – kodeks przedszkolaka

W grupie III wprowadzono także Metodę 6 klocków

Grupa II realizując Kodeks Przedszkolaka budowała przedszkole dla Skrzata.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status