Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są zajęciami specjalistycznymi prowadzonymi w dwóch czteroosobowych grupach dzieci 4,5-letnich przez terapeutę pedagogicznego panią Paulinę Kania.

Ich głównym celem jest stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego, a także wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych.

Dzieci podczas zajęć uczestniczą w rozmaitych zabawach, i ćwiczeniach, które wspomagają ich rozwój ruchowy, sprawność motoryczną, rozwijają umiejętności grafomotoryczne,  kształtują płynność  i dokładność ruchów, usprawniają percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację wzrokowo-ruchową,  kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Doskonalą także swoją pamięć, koncentrację uwagi oraz poszerzają swoje słownictwo.

W trakcie zajęć dzieci uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności. Poprzez różnorodne metody i formy pracy dzieci uczą się wytrwałości, systematyczności, są chętne i zmotywowane to pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką. Kształtują umiejętności współdziałania w  małej grupie, a także nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status