Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są zajęciami specjalistycznymi prowadzonymi w dwóch czteroosobowych grupach dzieci 4,5-letnich przez terapeutę pedagogicznego panią Paulinę Kania.

Ich głównym celem jest stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego, a także wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych.

Dzieci podczas zajęć uczestniczą w rozmaitych zabawach, i ćwiczeniach, które wspomagają ich rozwój ruchowy, sprawność motoryczną, rozwijają umiejętności grafomotoryczne,  kształtują płynność  i dokładność ruchów, usprawniają percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację wzrokowo-ruchową,  kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Doskonalą także swoją pamięć, koncentrację uwagi oraz poszerzają swoje słownictwo.

W trakcie zajęć dzieci uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności. Poprzez różnorodne metody i formy pracy dzieci uczą się wytrwałości, systematyczności, są chętne i zmotywowane to pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką. Kształtują umiejętności współdziałania w  małej grupie, a także nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Back To Top