Logorytmika

Zajęcia  prowadzone są    w formie zajęć grupowych, w  ośmiu grupach 4-osobowych  – raz w tygodniu . Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – logopedów – panią wicedyrektor Barbarę Rojek i panią Krystynę Laszczak.

Logorytmika jest metodą terapii wynikającą z połączenia rytmiki oraz terapii logopedycznej,  oddziałującą zwłaszcza na sferę słuchową i ruchową.

Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólno pojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

Back To Top