Logorytmika

Zajęcia  prowadzone są    w formie zajęć grupowych, w  ośmiu grupach 4-osobowych  – raz w tygodniu . Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – logopedów – panią wicedyrektor Barbarę Rojek i panią Krystynę Laszczak.

Logorytmika jest metodą terapii wynikającą z połączenia rytmiki oraz terapii logopedycznej,  oddziałującą zwłaszcza na sferę słuchową i ruchową.

Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólno pojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status