Terapia pedagogiczna

Podczas zajęć  specjalistycznych terapii pedagogicznej realizowany jest innowacyjny program, polegający na wykorzystaniu   kodowania na dywanie w pracy  nad :

  • wspieraniem dziecka w rozwijaniu czynności intelektualnych, które pomagają w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
  • kształtowaniu  wyczucia własnego ciała,
  • osiągnięciu gotowości  do nauki czytania i pisania.

Zajęcia prowadzone przez terapeutę pedagogicznego panią Annę Tórz odbywają się w dwóch grupach 4-osobowych –   1 raz w tygodniu. Uczestnikami zajęć są dzieci 6-letnie.

Celem terapii jest rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, doskonalenie  podstawowych funkcji poznawczych- pamięci, koncentracji uwagi, analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunek „od lewej do prawej strony”- w sposób naturalny zgodny z kierunkiem pisania czy czytania. Podczas zajęć przy stoliku nauczyciel zwraca również uwagę na właściwe ułożenie ręki, uchwyt przyborów, regulowanie napięcia oraz współpracę obu rąk.

Pomoce dydaktyczne związane z kodowaniem na dywanie– kolorowe kubeczki i symboliczne „kafelki”- obrazki- są często wykorzystywanymi pomocami na zajęciach. Plansza do kodowania tzw. mata pozwala nauczycielowi, w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami nabiera doświadczeń niezbędnych w procesach poznawczych. Praca z matą umożliwia dziecku  zrozumieć sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywania uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych.

Mata na kolejnych zajęciach posłuży również dzieciom do tworzenia pierwszych gier planszowych (z warunkami lub bez), w których zadaniem stanie się dotarcie do mety. Wprowadzenie na terapii tego typu elementów współzawodnictwa  stwarza okazję do kształtowania u dzieci umiejętności  kontrolowania emocji, cierpliwego czekania na swoją kolej  czy pogodzenia się z przegraną.

Dla podniesienia atrakcyjności  zajęć zaplanowano również   sporą dawkę ruchu i częste zmiany aktywności.

 

Back To Top