Terapia pedagogiczna

Podczas zajęć  specjalistycznych terapii pedagogicznej realizowany jest innowacyjny program, polegający na wykorzystaniu   kodowania na dywanie w pracy  nad :

  • wspieraniem dziecka w rozwijaniu czynności intelektualnych, które pomagają w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
  • kształtowaniu  wyczucia własnego ciała,
  • osiągnięciu gotowości  do nauki czytania i pisania.

Zajęcia prowadzone przez terapeutę pedagogicznego panią Annę Tórz odbywają się w dwóch grupach 4-osobowych –   1 raz w tygodniu. Uczestnikami zajęć są dzieci 6-letnie.

Celem terapii jest rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, doskonalenie  podstawowych funkcji poznawczych- pamięci, koncentracji uwagi, analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunek „od lewej do prawej strony”- w sposób naturalny zgodny z kierunkiem pisania czy czytania. Podczas zajęć przy stoliku nauczyciel zwraca również uwagę na właściwe ułożenie ręki, uchwyt przyborów, regulowanie napięcia oraz współpracę obu rąk.

Pomoce dydaktyczne związane z kodowaniem na dywanie– kolorowe kubeczki i symboliczne „kafelki”- obrazki- są często wykorzystywanymi pomocami na zajęciach. Plansza do kodowania tzw. mata pozwala nauczycielowi, w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami nabiera doświadczeń niezbędnych w procesach poznawczych. Praca z matą umożliwia dziecku  zrozumieć sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywania uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych.

Mata na kolejnych zajęciach posłuży również dzieciom do tworzenia pierwszych gier planszowych (z warunkami lub bez), w których zadaniem stanie się dotarcie do mety. Wprowadzenie na terapii tego typu elementów współzawodnictwa  stwarza okazję do kształtowania u dzieci umiejętności  kontrolowania emocji, cierpliwego czekania na swoją kolej  czy pogodzenia się z przegraną.

Dla podniesienia atrakcyjności  zajęć zaplanowano również   sporą dawkę ruchu i częste zmiany aktywności.

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status