Powitanie wiosny

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Zgodnie z tradycją wszystkie przedszkolaki pożegnały zimę i z radością powitały długo wyczekiwaną wiosnę. Przyjście nowej pory roku– jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W tym roku w przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Na zajęciach grupa Sówek z pomocą pań wykonała Marzannę, która jest symbolem srogiej zimy, nie zabrakło również prac plastycznych dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. Dzisiaj o godz. 10:30 wszystkie przedszkolaki udały się do ogrodu aby ostatecznie przepędzić zimę – odbyło się uroczyste spalenie Marzanny. Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywoływać wiosnę piosenkami. Żegnaj zimo – witaj  wiosno!

 

Back To Top