Pierwsza konferencja metodyczna w Przedszkolu Publicznym w Mesznej

9 listopada 2023 r. w nowej siedzibie Przedszkola Publicznego w Mesznej
odbyła się po raz pierwszy konferencja metodyczna. Przybyłe
wychowawczynie z przedszkoli prowadzonych przez gminę Wilkowice powitał
dyrektor Zespołu- Jakub Klimczyński. Warsztaty zatytułowane: Gry i
zabawy ruchowe w edukacji przedszkolnej, poprowadził zaproszony gość-
pani Katarzyna Skolimowska. Warsztat zbudowany był z 20 konkretnych
zabaw: na dodanie odwagi i budowanie zaufania w grupie, zabaw
pantomimicznych oraz kształtujących wyobraźnię. Uczestniczki szkolenia
otrzymały solidną dawkę dobrej energii i inspiracji do pracy. Spotkanie
było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Odtąd wydarzenie będzie
się odbywało w Przedszkolu Publicznym w Mesznej cyklicznie raz do roku
każdej jesieni.

Back To Top