Numer konta

Numer konta do odpłatności za żywienie.

Odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu oraz za obiady szkole należy dokonać w formie przelewowej na podany niżej numer konta:

BS Bystra 88 8133 0003 0003 1639 2000 0002

w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Back To Top