Numer konta

Numer konta do odpłatności za żywienie.

Odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu oraz za obiady szkole należy dokonać w formie przelewowej na podany niżej numer konta:

BS Bystra 88 8133 0003 0003 1639 2000 0002

w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status