Kto Ty jesteś? Polak mały…

W piątek 10 listopada przedszkolaki uczciły kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały piękne wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej, a następnie o symbolicznej godzinie 11:11 włączyły się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu” wspólnie śpiewając „Mazurek Dąbrowskiego”. Na zakończenie, otrzymały z rąk Pana Dyrektora Godło Polski, dla którego obiecały znaleźć godne i honorowe miejsce w sali Sówek. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie świętować i przeżywać Narodowe Święto Niepodległości, przyczyniając się tym samym do kształtowania u małych Polaków postaw patriotycznych oraz szacunku do polskich symboli narodowych.

Back To Top