Kto Ty jesteś? Polak mały…

W piątek 10 listopada przedszkolaki uczciły kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały piękne wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej, a następnie o symbolicznej godzinie 11:11 włączyły się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu” wspólnie śpiewając „Mazurek Dąbrowskiego”. Na zakończenie, otrzymały z rąk Pana Dyrektora Godło Polski, dla którego obiecały znaleźć godne i honorowe miejsce w sali Sówek. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie świętować i przeżywać Narodowe Święto Niepodległości, przyczyniając się tym samym do kształtowania u małych Polaków postaw patriotycznych oraz szacunku do polskich symboli narodowych.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status