Konsultacje dla uczniów klas IV – VI

Dnia 27 V 2020 r. nauczyciele wystawiają końcoworoczne oceny proponowane z wszystkich przedmiotów.

Jeżeli uczniowie klas IV – VI będą chcieli poprawić swoje oceny zapraszamy na konsultacje, które odbędą się w szkole w dniach od 1 do 5 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu.

Opracowany harmonogram pojawi się na stronie internetowej placówki w piątek tj. 29 V 2020 w godzinach popołudniowych.

Zainteresowani konsultacjami rodzice zgłaszają do czwartku do godziny 20.00 wychowawcom chęć udziału swoich dzieci w konsultacjach, dokładnie wypełniając oświadczenie.

Prosimy również o zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa na konsultacjach zorganizowanych w  Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej  w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej COVID-19.

Back To Top