Konsultacje dla uczniów klas IV – VI

Dnia 27 V 2020 r. nauczyciele wystawiają końcoworoczne oceny proponowane z wszystkich przedmiotów.

Jeżeli uczniowie klas IV – VI będą chcieli poprawić swoje oceny zapraszamy na konsultacje, które odbędą się w szkole w dniach od 1 do 5 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu.

Opracowany harmonogram pojawi się na stronie internetowej placówki w piątek tj. 29 V 2020 w godzinach popołudniowych.

Zainteresowani konsultacjami rodzice zgłaszają do czwartku do godziny 20.00 wychowawcom chęć udziału swoich dzieci w konsultacjach, dokładnie wypełniając oświadczenie.

Prosimy również o zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa na konsultacjach zorganizowanych w  Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej  w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej COVID-19.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status