Komunikat

D.410 – 33/20                                                                                                                                                                                                          Meszna, dn. 10.12.2020

 

INFORMACJA O ZMIANIE DNI WOLNYCH  OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH                                    

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców zostały ustalone nowe terminy dni wolnych  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, które szkoła ustala zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego §5 ust.1 pkt.1 ;

  • 11.2020 r.
  • 12.2020 r.
  • 12.2020 r.
  • 04.06.2021 r.

 

Back To Top