Komunikat

D.410 – 33/20                                                                                                                                                                                                          Meszna, dn. 10.12.2020

 

INFORMACJA O ZMIANIE DNI WOLNYCH  OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH                                    

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców zostały ustalone nowe terminy dni wolnych  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, które szkoła ustala zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego §5 ust.1 pkt.1 ;

  • 11.2020 r.
  • 12.2020 r.
  • 12.2020 r.
  • 04.06.2021 r.

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status