KODOWANIE NA DYWANIE

 

 

Innowacja „Kodowanie na dywanie” obejmuje uczniów klasy III a i III b

Prowadzące: Krystyna Laszczak   Barbara Rojek

Treści zawarte w innowacji mają na  celu rozbudzanie zainteresowania uczniów światem nauki i techniki poprzez kształtowanie umiejętności przedmiotowych w zakresie programowania.  Poziom trudności zadań dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów i indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Podczas zajęć wykorzystane są nowoczesne narzędzia edukacyjne, takie jak: mata edukacyjna, klocki Lego Education WeDo 2.0. komputery, tablety oraz inne urządzenia cyfrowe, a także pomoce dydaktyczne samodzielnie opracowane i wykonane przez nauczycieli i uczniów. Zastosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych sprzyja  rozwijaniu kreatywności i odwagi w podejmowaniu twórczych rozwiązań.

W czasie zajęć  nacisk kładziemy na przestrzeganie podstawowych zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi /BHP urządzeń, BHP laboratorium technologii cyfrowych, zasad zdrowotnych pracy z urządzeniami cyfrowymi, (np. wzrok, postawa)/.

Zajęcia  realizowane są w formie zespołowej. W trakcie zajęć uczniowie  mają możliwość pracy również w mniejszych grupach kilkuosobowych w parach czy indywidualnie.

Nauka przez zabawę z klockami Lego Wedo 2.0

 


„Milo – łazik naukowy – projektujemy i programujemy”

 

 

 

 


„Projektujemy place zabaw”

 


Klasa IIIb „Zjeżdżalnia” – budowanie z klocków lego education. Pracownia matematyczno- przyrodnicza. 

 

 

 

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status