Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się wg ustalonego miesięcznego harmonogramu – 1x w tygodniu. W zajęciach biorą udział dwie grupy 4 –osobowe dzieci sześcioletnich. Zajęcia prowadzi instruktor gimnastyki korekcyjnej pani Beata Jakubiec.

Dzieci poprzez udział w zajęciach realizują ćwiczenia które; kształtują odruch prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych, wpływają na poszczególne grupy mięśniowe w celu likwidacji dystonii mięśniowej, wyrabiają zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy, sprzyjają odciążeniu kręgosłupa od ucisku osiowego poprzez leżenie, pełzanie, ślizgi na czworakach, podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu, utrzymują prawidłową ruchomość kręgosłupa oraz wzmacniają grupy mięśniowe, które w głównej mierze decydują o prawidłowej postawie i wydolności stóp. Podczas zajęć pracują zespołowo i indywidualnie. W części wstępnej dzieci realizują podane ćwiczenia w formie gier i zabaw zespołowych z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych . Zabawy są różnorodne, często zmieniane i uatrakcyjniane o nowe elementy. W części głównej zajęć realizują ćwiczenia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Główne cele gimnastyki korekcyjnej z włączeniem gier i zabaw ruchowych to;

1.Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.

2.Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.

3.Uświadomienie dziecku istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.

4.Wykształcenia świadomości odczuwania własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym.

5.Wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenia nawyku prawidłowego.

6.Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy wyrobienie wytrzymałości posturalnej.

7.Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.

8.Eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

9.Uaktywnienie układów: narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego.

10.Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status