Arteterapia

Zajęcia arteterapii odbywają się w raz w tygodniu. Uczestniczą w nich dwie grupy dzieci  5,6-letnie. Zajęcia prowadzi specjalista – pani Iwona Kwaśny – Karch.

Główne założenia zajęć arteterapii to rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci. Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Zajęcia plastyczne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy dziecka, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, umożliwiają im wypowiadania się poprzez własną twórczość. Korzystnie wpływają na ogólny rozwój dzieci oraz na ich integrację. Arteterapia nie wymaga zdolności plastycznych. Wartość prac nie leży w ich walorach artystycznych, ale w zawartym w nich przekazie emocjonalnym. Sam proces tworzenia jest często ważniejszy od końcowego efektu pracy. Organizacja zajęć opiera się na zasadach: dobrowolności, dwupoziomowej komunikacji, wyrażaniu swoich emocji oraz braku rywalizacji.

Back To Top