Dni wolne

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

            Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) § 5 ust.1 pkt.1 Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 12.09.2023r. oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej i Samorząd Uczniowski zaopiniowali następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

02.11.2023r.

29.-30.04.2024r.

02.05.2024r.

14.–16.05.2024r. (sprawdzian kl.VIII)

31.05.2024r.

 

Back To Top