Dni wolne

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

            Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) § 5 ust.1 pkt.1 Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 12.09.2023r. oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej i Samorząd Uczniowski zaopiniowali następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

02.11.2023r.

29.-30.04.2024r.

02.05.2024r.

14.–16.05.2024r. (sprawdzian kl.VIII)

31.05.2024r.

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status