Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dobry i zły bohater literacki”

           W piątek 1 kwietnia 2022r. odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dobry i zły bohater literacki” organizowanego przez nasze przedszkole. Celem głównym konkursu było rozwijanie i kształtowanie zdolności plastycznych dzieci, popularyzacja literatury dziecięcej oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, wychowanie do wrażliwości na dobro i zło.

Komisja konkursowa oceniając nadesłane prace wzięła pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowe i ciekawe ujęcie tematu, samodzielność oraz estetykę wykonania.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce:
Eliza Lipiec – Przedszkole Prywatne „Martynka” w Lublinie

II miejsce:

Magdalena Mazur – Przedszkole nr 2 w ZSP nr 1 w Nowym Targu

III miejsce:
Anna Golonko –  Przedszkole Samorządowe nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku

Bardzo dziękujemy za wszystkie przesłane prace. Dziękujemy również nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu za zaangażowanie i współpracę. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status