SZKOLNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

REGULAMIN SZKOLNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

 1. Cel przeglądu:

– popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej,

– podkreślanie ważnych wydarzeń historycznych,

– rozbudzanie patriotyzmu w młodym pokoleniu,

– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej,

– inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez młode pokolenie.

 1. Organizator:

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej,

 1. Koordynatorzy:

– Mirosława Kryger,

– Barbara Szypuła,

– Elwira Jopek,

– Karolina Zasiadczuk-Kubica.

 1. Uczestnikami przeglądu mogą być:

– dzieci oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej,

 1. Kategorie wiekowe:

– przedszkolaki,

– uczniowie szkoły podstawowej klas I-III,

– uczniowie szkoły podstawowej IV-VII,

 

 1. Uczestnicy występują w kategorii: grupa, klasa.
 2. Dopuszcza się akompaniament na instrumencie oraz podkład muzyczny.
 3. Przebieg przeglądu:

– każda grupa, klasa wykonuje jedną pieśń, dostosowaną do wieku wykonawców,

– maksymalny czas występu to ok. 8 minut,

– repertuar wyłącza hymny: Bogurodzica, Hymn Polski, Rota, Gaude Mater,

 1. Przegląd odbędzie się 16.11.2022 r. o godzinie 9.50 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Szkolna 1, 43-360 Meszna.
 2. Występ uczestników oceni powołana komisja w skład której wejdą 3 osoby.
 3. Zasady oceniania:

– wykonanie (max. 5 punktów),

– prezentacja, strój galowy ( max. 5 punktów),

– przygotowanie symbolu przez uczestników ( max 5 punktów),

– ocena grupy/klasy to suma ilości punktów poszczególnych członków komisji.

 1. Komisja ocenia i wyłania najlepsze wykonanie grupy/klasy w każdej kategorii wiekowej.
Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status