Rekrutacja do szkoły

Poniżej znajdują się dokumenty odnośnie rekrutacji do szkoły, klikając na dany dokument (link), można go odtworzyć, pobrać i wydrukować.

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2022/2023. — dokument

Zarządzenie Nr 15/2022  Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. — dokument

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji — dokument


Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 (Załącznik nr 1) — dokument
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania (Załącznik do zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej) — dokument

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 (Załącznik nr 2) — dokument
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej — dokument
(Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej)

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status