Rekrutacja do przedszkola i szkoły

Informacje odnośnie rekrutacji można pobrać/przeczytać poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice w 2021/2022 – dokument

Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice w 2021/2022 – dokument

Uchwała Rady Gminy Wilkowice w sprawie określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych – dokument

Uchwała Rady Gminy Wilkowice w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z dn. 31.01.2018 w sprawie określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych – dokument

Uchwała Rady Gminy Wilkowice w sprawie ustalania kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice – dokument


Pozostałe dokumenty – przedszkole:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA pobierz

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA pobierz

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA  ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEMpobierz

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGOpobierz

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkolapobierz

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkolapobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2021/2022pobierz

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji pobierz

Pozostałe dokumenty – szkoła:

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022pobierz

(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022pobierz

(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej)

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacjipobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowejpobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkaniapobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy Ipobierz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status