Rekrutacja do przedszkola

Poniżej znajdują się dokumenty odnośnie rekrutacji do przedszkola, klikając na dany dokument (link), można go odtworzyć, pobrać i wydrukować.

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2022/2023 — dokument

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 dokument

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji dokument


Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 dokument

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkoladokument
(Załącznik Nr 1)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z Jego rodzicem dokument
(Załącznik Nr 2)

Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/prowadzeniu gospodarstwa rolnego dokument
(Załącznik Nr 3)

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola dokument
(Załącznik Nr 4)

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola dokument
(Załącznik Nr 5)

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status