Rekrutacja do klasy pierwszej

Dokumenty o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mesznej w roku szkolnym 2023/2024 można pobierać poniżej:

Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice Nr 5/2023 z dnia 19 stycznia 2023 w sprawie określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych —— pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 w sprawie określania wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 —— pobierz

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 pobierz
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – pobierz
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej – pobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I – pobierz 

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status