Ramowy rozkład dnia – przedszkole

W Przedszkolu Publicznym w Mesznej obowiązuje ramowy rozkład dnia :

Ramowy rozkład dnia – GRUPA I

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.
8:00 – 9:00 – Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawa ruchowa.
9:00 – 9:15 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:15 – 9:45 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:45 – 10:30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub w małych zespołach.
10:30 – 11:45 – Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu
(np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 14:00 – Leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:15 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:15 – 15:30 – Zabawa ruchowa ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
15:30 – 16:30 – Zajęcia łączone z grupą II i III.

Ramowy rozkład dnia – GRUPA II

7:30 – 9:00 – Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia poranne.
9:00 – 9:15 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:15 – 9:35 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:35 – 11:45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 13:10 – Poobiedni odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.
13:10 – 13:20 – Zabawa ruchowa lub ze śpiewem.
13:20 – 13:50 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14:00 – 14:15 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:15 – 15:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
15:00 – 16:30 – Zajęcia łączone z grupą I i III

 

Ramowy rozkład dnia – GRUPA III

7:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.
8:00 – 8:10 – Zabawa integrująca grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:10 – 8:20 – Ćwiczenia poranne.
8:20 – 9:00 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z całą grupą lub w zespołach (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową) lub 1 raz w tygodniu język angielski lub religia.
9:00 – 9:15 – Przygotowanie do śniadania.Kształtowanie nawyków higienicznych.
9:15 – 9:45 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.
9:45 – 12:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, 2 x w tygodniu religia i j. angielski. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).
12:00 – 12:10 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:10 – 12: 30 – Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych
i kulturalnych.
12:30 – 13:10 – Poobiedni odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.
13:10 – 13:20 – Zabawa ruchowa lub ze śpiewem.
13:20 – 13:50 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:50 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.
14:00 – 14:15 – Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
14:15 – 16:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne, prace porządkowe.
16:00 – 16:30 – Zajęcia łączone w sali gr. II.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status