Kodowanie

„Terapia pedagogiczna z elementami kodowania na dywanie”,  to innowacyjny program zajęć terapeutycznych dla dzieci 6-letnich, wykorzystujący metody kodowania w pracy  nad :

  • wspieraniem dziecka w rozwijaniu czynności intelektualnych, które pomagają w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
  • kształtowaniu wyczucia własnego ciała,
  • osiągnięciu gotowości do nauki czytania i pisania.

Osiągnięcie założonych celów w znacznym stopniu uwarunkowane jest zastosowaniem atrakcyjnych metod i form pracy, dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka i zainteresowań. U 6-latków. czynnik zabawowy odgrywa w dalszym ciągu bardzo istotna rolę w motywacji i kształtujących się zainteresowaniach,  stąd zadania stawiane dzieciom podawane powinny być w takiej formie, która bliska jest ich naturalnym potrzebom ruchu, aktywnej zabawy, poszukiwaniu samodzielnych rozwiązań. Wykorzystanie na zajęciach elementów „kodowania na dywanie” jest szansą na takie właśnie uatrakcyjnienie  terapii.

Założeniem niniejszej innowacji jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęcia przedszkolak rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową, koordynację ruchową oraz orientację w przestrzeni ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunek „od lewej do prawej strony”- w sposób naturalny zgodny z kierunkiem pisania czy czytania. Celem zajęć będzie także kształtowanie prawidłowej pozycji ciała podczas pracy przy stoliku, właściwe ułożenie ręki lewej ( u dzieci leworęcznych) lub prawej ( u praworęcznych), uchwyt przyborów, regulowanie napięcia oraz współpracę obu rąk.

Kolorowe kubeczki i symboliczne „kafelki”- obrazki- będą często wykorzystywanymi pomocami na zajęciach. Pomoc dydaktyczna w formie planszy do kodowania tzw. maty pozwoli nauczycielowi, w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami nabiera doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. Praca z matą pomoże dziecku zrozumieć sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywania uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych.

Dodatkowo zajęciom towarzyszyć będzie spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności.          Plansza posłuży również dzieciom do tworzenia pierwszych gier planszowych (z warunkami lub bez), w których zadaniem stanie się dotarcie do mety. Zajęcia prowadzone przez panią Annę Tórz odbywają się w dwóch grupach 4-osobowych –1 raz w tygodniu w okresie od  października 2020 do  czerwca 2021. Ogółem zaplanowano 30 zajęć z każdą grupą.

Koszty realizacji innowacji, obejmujące materiały potrzebne do prowadzenia zajęć są pokrywane w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”

 

Podsumowanie pierwszego półrocza:

Za nami 1/3 zaplanowanych zajęć z „kodowaniem na dywanie”. Dotychczasowe zajęcia polegały na przeniesienie dzieci w świat  symboli i znaków, gdzie w każdym znaku „zakodowana” jest konkretna informacja. Do najprostszych przykładów stosowania kodowania zalicza się m.in. segregowanie, klasyfikowanie czy porządkowanie, gdzie kod stanowi kryterium, zgodnie z którym dzieci wykonują wspomniane czynności – w ten sposób porządkowaliśmy figury geometryczne, które oprócz kształtu czy koloru różniły się także wielkością czy grubością, a każda z tych cech była zakodowana symbolicznym znakiem. W tym celu wykorzystaliśmy zestaw figur, kartoników z kodami oraz matę z „logicznym drzewem”.

Dzieci szeregowały również symbole dotyczące np. pogody czy pór roku, dostrzegając w tym ostatnim przypadku rytmiczność powtarzającego się kodu kolorów oraz utrwalały kierunek szeregowania od strony lewej do prawej.

Najbardziej atrakcyjne dla dzieci były jednak do tej pory zabawy z wykorzystaniem kolorowych, plastikowych kubeczków. Ćwiczenia te polegały początkowo na analizowaniu rysunkowych schematów służących do tworzenia przestrzennych piramid z kubków, a następnie do układania płaskich kompozycji z kubków na macie- kratownicy. Pracowaliśmy również w odwrotny sposób, tzn. „przenosiliśmy” kompozycję z kubków na papier, czyli kolorowaliśmy w odpowiedni sposób przygotowane schematy lub odpowiednie pola na kartce z kratownicą. Działania z kubeczkami wymagały od dzieci precyzyjnej współpracy obu rąk, rozwijały sprawności manualne, służyły rozwijaniu analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, a także utrwalaniu schematu własnego ciała, kształtowaniu orientacji na kartce papieru, w przestrzeni oraz na macie. Wszystkie przeprowadzone do tej pory ćwiczenia mają za zadanie także przygotować dzieci do korzystania ze współrzędnych na macie o rozmiarze 10x 10 pól, gdzie do każdego pola przypisana jest odpowiednia cyfra i literka (jak w popularnej grze „w statki”) oraz do poruszania się po macie wg zakodowanego układu strzałek. Strzałki, to te elementy kodowania, które będą dominowały podczas zajęć w II semestrze.  Do tej pory korzystaliśmy najczęściej z mniejszych mat tj. 5×5 pól, używając ich także do gier matematycznych np. „Trzy w linii”, utrwalających cyfry oraz doskonalących myślenie strategiczne czy do gry z wyobraźnią „Słonko kolorami (kierunkami) sterowane”. Wykorzystaliśmy także gotowy „Zestaw pierwszych kodowanych ścieżek”, układając na planszy klocki zgodnie z podanym przy pomocy strzałek kodem, oznaczającym drogę od jednego do drugiego obiektu.

Ważną cechą naszych zabaw z elementami kodowania jest fakt, że trudności, które mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status