„KLOCKI LEGO® EDUCATION – PROGRAMUJEMY Ia”

Uczniowie klasy Ia są adresatami innowacji „KLOCKI LEGO®  EDUCATION – PROGRAMUJEMY”

Zajęcia innowacyjne odbywają się raz w tygodniu w trakcie realizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej jako korelacji treści obowiązującego tygodniowego bloku tematycznego. Innowacja została opracowana na podstawie koncepcji edukacyjnej LEGO Education. To kompletny system dydaktyczny dla szkół i przedszkoli, opracowany w myśl zasady „nauka poprzez zabawę”

Treści zawarte w innowacji  mają na celu rozbudzanie zainteresowania uczniów światem nauki i techniki poprzez kształtowanie umiejętności przedmiotowych również w zakresie programowania.

Zajęcia odbywają się według podanych wskazówek;

  • „Wyzwanie konstrukcyjne”.
  • „Pomyśl i zbuduj”
  • „Podziel się i słuchaj”.

 

Uczniowie pracują na zasadach według podanych kroków:

1.Wykorzystaj klocki Lego do zbudowania swojej odpowiedzi na wyzwanie konstrukcyjne.

2.Jeśli nie masz pomysłu, po prostu zacznij budować, niech ręce się wykażą.

3.Każdy będzie miał okazję, żeby zaprezentować swój model.

4.Najważniejszą częścią aktywności jest przedstawienie swojej konstrukcji.

Ta metoda nauczania i uczenia się polega na refleksji, wyrażaniu siebie i słuchaniu.

Poniżej relacja z zajęć trzech wyzwań konstrukcyjnych.

Prowadząca zajęcia – Beata Jakubiec


Na zajęciach dodatkowych z „Kodowania i programowania z Klockami Lego Education” uczniowie klasy Ia realizują wyzwania konstrukcyjne w oparciu o Klocki Lego Briq. Ostatnie zajęcia odbywały się w zakresie realizacji tematyki pracowni matematyczno-technicznej. Po wprowadzeniu zagadnienia symetrii, uczniowie w małych grupach budowali Robota Z Planety Symetria.
Poniżej relacja foto z zajęć.


Czekamy na Mikołaja

W cierpliwym oczekiwaniu na przyjście Mikołaja Klasa 1A podjęła już w listopadzie kolejne wyzwanie konstrukcyjne pt.; „Przygotowania Mikołaja”, oraz „Pojazdy Mikołaja”. Uczniowie w parach oraz małych 3 osobowych grupach budowały z Klocków Lego Briq przykładowe pojazdy jakimi mógłby poruszać się Mikołaj 6 grudnia w celu dostarczenia prezentów. Dzieci brały również pod uwagę sytuację opóźnień w dostawie śniegu . W efekcie końcowym pojawiły się różne bardzo twórcze propozycje konstrukcyjne.

Prowadząca zajęcia Beata Jakubiec
PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Uczniowie klasy Ia realizowali w II i  III tygodniu października tematy związane ze zdrowiem. Rozmowy tego bloku tematycznego „CO MA WPŁYW NA TWOJE ZDROWIE?” dotyczyły poszukiwania odpowiedzi m.in. na pytania;

  1.  Dlaczego jesienią często się przeziębiamy?
  2.  W jaki sposób przenoszą się choroby?
  3.  Jak dbać o swoje zdrowie?

W tym celu zachęcano dzieci do spożywania zdrowej żywności oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Mowa tu również o aktywności fizycznej. Podczas zajęć uczniowie w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń na temat odżywiania wykazały się dużą pomysłowością. Oczywiście towarzyszyły nam w tym Klocki Lego Education Briq. Uczniowie w grupach czteroosobowych podjęły wyzwanie konstrukcyjne pt; „Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”. Każda z grup z dużym zaangażowaniem budowała piramidę kładąc duży nacisk na wizualizację każdego poziomu piramidy a zwłaszcza dotyczącej aktywności fizycznej. Efekt finalny zajęć był zaskakujący. Cztery grupy A, B, C i D oraz cztery twórcze piramidy.

Podczas tych zajęć towarzyszyła nam Pani Monika Fojt konsultant ds. rozwiązań edukacyjnych AKCES Edukacja.

Poniżej relacja foto z zajęć.

Prowadząca zajęcia Beata Jakubiec

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status