Kampania „Mogę zatrzymać smog II”

Nasze Przedszkole zakwalifikowało się do drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” organizowanej przez Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Przedszkola zakwalifikowane do udziału w II edycji kampanii zobowiązane są do:

  • Przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjnych
  • Przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci,
  • Złożenia sprawozdania z realizacji kampanii

18 stycznia 2021 nasza placówka została zaopatrzona w dwa oczyszczacze powietrza Warmtec AP NEO o łącznej wartości 1 578,00 zł, które dzięki zaawansowanej technologii skutecznie oczyszczają powietrze z cząsteczek PM 2,5, grzybów i bakterii. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Koordynatorem kampanii na terenie placówki jest pani Michalina Matlak.

Oczyszczacz powietrza w gr. III
Oczyszczacz powietrza w gr. III

 

Od 24 lutego w naszej placówce funkcjonuje tablica informująca o stanie jakości powietrza. Znajduje się w miejscu możliwie najbardziej widocznym w obecnych czasach dla opiekunów dzieci czyli w oknie sali nr 1 (sala zerówki). Tablica będzie codziennie uzupełniana za pomocą piktogramów czyli obrazków symbolizujących nasze samopoczucie w związku ze stanem zanieczyszczenia powietrza. Zachęcamy do zapoznania się z nią oraz plakatem informacyjnym dotyczącym kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

 

 

 

Ostatni tydzień lutego był poświęcony tematyce związanej z kampanią edukacyjno-informacyjną „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Dzieci odświeżyły sobie wiedzę na temat powietrza – jego roli dla człowieka i przyrody. Zwróciliśmy uwagę na dwutlenek węgla zawarty w powietrzu a także inne gazy cieplarniane, których nadprodukcja przyczynia się do nadmiernego efektu cieplarnianego, a co za tym idzie katastrofalnych w skutkach zmian klimatycznych. Poruszony został także temat smogu i jego destrukcyjnego wpływu na nasze zdrowie. Dzieci w ciągu tego tygodnia uczestniczyły w licznych eksperymentach naukowych pozwalających zobrazować powyższe zjawiska. Bardzo zaskoczył nas fakt, że pomimo dobrej jakości powietrza na wskaźniku oraz tablicy z piktogramami, filtr w postaci chusteczki higienicznej wystawionej za okno na końcu rury zasysającego powietrze odkurzacza na 20 minut na najniższych obrotach był widocznie brudny. Uzmysłowiło nam to jakim powietrzem oddychamy i zarazem obudziło refleksję i poddało pomysł na kolejny eksperyment – jak w takim razie wyglądałby filtr przy złej jakości powietrza, z jaką już w tym roku się spotkaliśmy.

 

 

Dzieci z grupy I i II przystąpiły do udziału w kampanii edukacyjnej „Mogę zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech” w kwietniu. W ramach akcji przeprowadzone zostały zajęcia na temat jakości powietrza i walki ze smogiem. W trakcie zajęć przedszkolaki obejrzały bajkę „O księciu Apsiku i złym Smogu”, dowiedziały się, czym jest smog, jak powstaje oraz jak wpływa na nasze zdrowie. Każda grupa wykonała eksperyment, dzięki któremu wszyscy na własne oczy zobaczyli jaki wpływ na czystość powietrza ma palenie śmieci. Wspólnie zauważyliśmy, że zanieczyszczone powietrze nie tylko źle wygląda i pachnie, ale jest także dla nas bardzo szkodliwe. Zastanawialiśmy się także, co możemy zrobić, aby powietrze było czyste. Doszliśmy do wniosku, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza np. poprzez wybieranie ekologicznych środków transportu, oszczędzanie prądu czy zbieranie makulatury. Udział w kampanii był dla wszystkich przedszkolaków bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach, uważnie słuchały, świetnie się bawiły wykonując wszystkie zadania i karty pracy. Mamy nadzieje, że udział w akcji zaprocentuje także większą świadomością i troską o jakość otaczającego nas powietrza!

 

                                

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status