Innowacja „Magiczna Moc Bajek”

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole realizuje innowację pedagogiczną „Magiczna moc bajek, czyli wychowanie do wrażliwości na dobro i zło”.  Innowacja oparta jest o Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek- czyli bajkowa podróż do krainy wartości i  dziecięcej wyobraźni”. Organizatorem Projektu jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Każdego miesiąca poprzez literaturę i działania aktywizujące, dzieci będą odbywać podróż do innej krainy wartości (m.in. szacunek, tolerancja, empatia…) , a także poznają bardzo wartościowe dobranocki z dawnych lat ( Reksio, Miś Uszatek, Zaczarowany ołówek, Przygody kota Filemona…). Wiersze, bajki, baśnie oraz opowiadania wykorzystane na zajęciach będą doskonałym wstępem do rozmów na temat przyjaźni, miłości, tolerancji czy też akceptacji własnych wad i niedoskonałości. Ponadto w trakcie zajęć dzieci dowiedzą się co to jest savoir-vivre, jakie są prawa dziecka, poznają historię swojego regionu oraz sposoby ochrony przyrody. W ramach innowacji przedszkolaki będą uczestniczyć w różnorodnych akcjach (np. Dzień Życzliwości,  Dzień Kolorowej Skarpetki, Dzień Świadomości Autyzmu, Sprzątanie Ziemi),  będą tworzyć różnorodne prace plastyczne, słuchać muzyki klasycznej, a także konstruować budowle z klocków Lego Education. Mamy nadzieję, że udział w projekcie przyczyni się do upowszechniania czytelnictwa i kształtowania właściwych postaw moralnych, a także do wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwijania ich wyobraźni, koncentracji i uwagi czy zdolności twórczego myślenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status