Grono Pedagogiczne i Personel Przedszkola

Dyrektor Zespołu: mgr Jakub Klimczyński, psycholog

Wicedyrektor Zespołu: mgr Barbara Rojek, kieruje bieżącą działalnością Przedszkola 

Grono Pedagogiczne Przedszkola:
mgr Aleksandra Górny – wychowawca, lider Zespołu d.s. zapewnienia jakości pracy przedszkola
mgr Paulina Kania – wychowawca, lider Zespołu d.s. profilaktyki, wychowania, spraw socjalnych, kształcenia specjalnego 
mgr Natalia Kowalkowska – wychowawca, 
mgr Michalina Matlak – wychowawca, lider Zespołu d.s. promocji przedszkola
mgr Marta Noga – wychowawca, lider Zespołu d.s. bezpieczeństwa
mgr Aleksandra Sikora – wychowawca
mgr Anna Tórz – wychowawca, lider Zespołu d.s. nowelizacji dokumentów

Psycholog: mgr Katarzyna Kołodziej

Terapeuci pedagogiczni: mgr Anna Tórz, mgr Paulina Kania 

Terapeuta integracji sensorycznej: mgr Mirosława Krygier

Logopeda: mgr Michalina Matlak                                                                                                 

Pedagog specjalny: mgr Paulina Kania

Personel Przedszkola:
Katarzyna Pobożny – sekretarz Zespołu
mgr Monika Sadowska – intendent i sekretarz Przedszkola
Aleksandra Wirska – starszy kucharz 
Magdalena Kowalewska- pomoc kuchenna 
Bogdan Damek – konserwator 
Barbara Laszczak – starsza woźna
Anna Pilarz – starsza woźna
Małgorzata Pomper – starsza woźna
Małgorzata Bieniek – starsza woźna

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status