DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MESZNEJ

    Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej informuje, że Przedszkole Publiczne w Mesznej pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2022 roku.

 

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny będą się odbywać do wyczerpania miejsc od 16 do 31 maja 2022 r do 15.00.
Dokumenty do zapisu można pobierać ze strony internetowej placówki
www.meszna.edu.pl lub w sekretariacie placówki. Rodzice wypełniają odpowiednią deklarację. Oddzielna deklaracja jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Mesznej, a oddzielna dla dzieci uczęszczających do pozostałych przedszkoli Gminy Wilkowice .
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Mesznej wypełniają deklarację zgodnie z oddanym dokumentem dotyczącym „Potwierdzenia woli korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w miesiącu wakacyjnym”.

D E K L A R A C J A w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu sierpniu 2022 roku dla dzieci uczęszczających do PP w Mesznej w roku szk. 2021/2022 – pobierz

D E K L A R A C J A w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu sierpniu 2022 roku dla dzieci nieuczęszczających do PP w Mesznej w roku szk. 2021/2022pobierz

 

Wypełnione dokumenty oddajemy w sekretariacie placówki.
Nie oddajemy wypełnionych dokumentów pocztą elektroniczną.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status