Dodatkowe dni wolne

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ((Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) §5 ust.1 pkt.1 Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 30.08.2021 r., Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej oraz Samorząd Uczniowski zaopiniowali następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2021/2022:

  1. 2.11.2021 r.
  2. 12.11.2021 r.
  3. 7.01.2022 r.
  4. 2.05.2022 r.
  5. 17.06.2022 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status