Autor: Edytor

Programowanie

Od września b.r. szkolnego w klasach IIIa i IIIb odbywają się zajęcia pozalekcyjne z zakresu podstaw programowania realizowane w ramach projektu „Eksperci Programowania w podregionie bielskim. Na zajęcia w formie grupowej bardzo chętnie uczęszczają wszyscy uczniowie klasa trzecich. Motywem podjęcia działalności zajęć z programowania jest potrzeba dostosowania kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego. Jest […]

Konkurs na kartkę świąteczną

Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim         Przed przerwą świąteczną został zorganizowany konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim dla uczniów zerówki oraz klasy 1 i 2b. Uczniowie wrzucali kartki do przygotowanego wcześniej pudła, które zostało umieszczone przed wejściem głównym do szkoły. Konkurs polegał na wymianie życzeń z uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przecieszynie. […]

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

Informacje odnośnie rekrutacji można pobrać/przeczytać poniżej. Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice w 2021/2022 – dokument Zarządzenie Wójta Gminy Wilkowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice w 2021/2022 – […]

życzenia świąteczne

               Najserdeczniejsze życzenia – zdrowych, bo zdrowie jest najważniejsze, pełnych miłości, bo miłość nadaje naszemu życiu sens, radosnych, bo radość to światło naszego życia, świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas wykorzystamy jak najlepiej i da nam siłę, wiarę i nadzieję na przyszłość.            A w związku z nadchodzącym Nowym Rokiem 2021 – chcemy podziękować Państwu […]

Dni wolne od zajęć

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego §5 ust.1 pkt.1 Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 14.09.2020 r., Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w […]

Propozycja ubezpieczenia

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia EDU PLUS 2020/2021: – PDiO Oddział 2020.05 – opcja ochrona – Informacja o produkcie – ubezpieczenie EDU-PLUS – Oświadczenie ubezpieczonego – Oferta ubezpieczenia- INFORMACJA DLA RODZICA – Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych – druki Zgłoszenia Roszczenia

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status