Akademii pana Kleksa

We czwartek 13.04. klasy IV oraz V odwiedziły niezwykłe miejsce. Uczniowie zostali zaproszeni do Akademii pana Kleksa.  Zabawa była przednia! Dzieci podczas zwiedzania miały  do wykonania misję – ich zadaniem było odnalezienie ukrytych na ekspozycji 3 magicznych przedmiotów Pana Kleksa.

Aby tego dokonać, szukali wskazówek i rozwiązywali  zadania.

W trakcie zwiedzania leczyli chore sprzęty, odkrywali  sekrety Pana Kleksa, uczestniczyli  w Kleksografii. Wspólne śpiewali  piosenki  z Akademii pana Kleksa. Dodatkowo korzystali  z interaktywnych elementów (np.  gra planetarna Układ Słoneczny, quiz wiedzy o kosmosie czy fotele do symulacji stanu nieważkości).

Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w warsztatach – zajęciach prowadzonych  przez doświadczonego animatora – zawodowego popularyzatora nauki. Ich zakres tematyczny dostosowano do wieku dzieci. Chodziło o przeprowadzanie eksperymentów  i doświadczeń  chemicznych,  i warsztatów ekologicznych, będących  połączeniem nauki i zabawy. Wiele uwagi poświęcano ochronie środowiska – wystawa Podwodny Świat Królowej Aby uwrażliwiła młodych odbiorców na problemy ochrony Ziemi.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status