Kampania „Mogę zatrzymać smog II”

Nasze Przedszkole zakwalifikowało się do drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” organizowanej przez Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Przedszkola zakwalifikowane do udziału w II edycji kampanii zobowiązane są do:

  • Przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjnych
  • Przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci,
  • Złożenia sprawozdania z realizacji kampanii

18 stycznia 2021 nasza placówka została zaopatrzona w dwa oczyszczacze powietrza Warmtec AP NEO o łącznej wartości 1 578,00 zł, które dzięki zaawansowanej technologii skutecznie oczyszczają powietrze z cząsteczek PM 2,5, grzybów i bakterii. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oczyszczacz powietrza w gr. III
Oczyszczacz powietrza w gr. III

 

                                

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status