Kampania „Mogę zatrzymać smog II”

Nasze Przedszkole zakwalifikowało się do drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” organizowanej przez Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Przedszkola zakwalifikowane do udziału w II edycji kampanii zobowiązane są do:

  • Przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjnych
  • Przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci,
  • Złożenia sprawozdania z realizacji kampanii

Nasza placówka zostanie zaopatrzona w dwa oczyszczacze powietrza do użytku w salach przedszkolnych.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status